Scheidend burgemeester Luzette Kroon hoopt dat ze van veel Waterlanders persoonlijk afscheid kan nemen.
Scheidend burgemeester Luzette Kroon hoopt dat ze van veel Waterlanders persoonlijk afscheid kan nemen. ((Foto: Han Giskes))

'Enorme betrokkenheid van de mensen is kracht van Waterland'

STREEK - In het Huis van de Gemeente aan de Pierebaan worden de laatste dagen geteld door burgemeester Luzette Kroon. Vrijdag neemt zij afscheid vanaf 16.30 uur in de Grote Kerk, Zarken 2 in Monnickendam. "Daar is deze locatie te klein voor. Hier kunnen we maximaal 200 mensen ontvangen. Ik hoop en reken dat er meer mensen komen", knipoogt zij. Dat zit wel goed want als fotograaf Han Giskes de eerste burger op de gevoelige plaat vast legt zijn de positieve commentaren niet van de lucht.

Bij haar aantreden in september 2012 - zij werd uitverkoren uit een veld van 56 kandidaten - was er bepaald geen sprake van een gespreid bedje. 'Een verre van geoliede machine' weet zij zich nog precies te herinneren. 'Er was een burgemeester weggestuurd en de secretaris vertrok ook eerder dan bedoeld was. Er moesten zware bezuinigingen worden doorgevoerd en de bestuurlijke crisis moest worden rechtgetrokken. 'Het project Galgeriet - een bedrijventerrein tussen de binnenstad van Monnickendam en het Hemmeland - was afgeblazen. De bedoeling was om van het industrieterrein een mooie woonwijk te maken. Het is aan de huidige wethouder of hij dit jaar toch de eerste paal zal slaan voor die bewuste woonwijk. December afgelopen jaar hebben partijen de realisatieovereenkomst voor het project Galgeriet ondertekend. De overeenkomst heeft nog goedkeuring van de gemeenteraad en de raden van commissarissen van de marktpartijen tegoed.'

Prachtige uitdaging

Kroon (53) was niet voor de rust naar Waterland gekomen. Zij zag er een prachtige uitdaging in. Als waarnemend burgemeester had zij eerder al vier maanden ervaring opgedaan als vervanger van Tony van de Vondervoort in Drechtsteden die in 2006 als interim overstapte naar Zaanstad. Haar portefeuille bevatte Openbare Orde en (integrale) Veiligheid, Algemeen bestuurlijke zaken, Water, Dienstverlening, Representatie, participatie en externe betrekkingen, Regionale samenwerking, Communicatie en Dienstverlening. Kroon ziet 'haar' gemeente - tevens haar woonplaats - als aansprekend. "Wat mij het meest treft is de enorme betrokkenheid. De mensen willen hier graag samen iets doen, iets neerzetten. En dat op vele terreinen."

Vluchtelingen

Helder staat haar nog voor ogen hoe de vluchtelingenopvang in Waterland soepel geregeld kon worden. De heisa die elders in het land ontstond bleef weg uit haar gemeente. "Natuurlijk was er oppositie, maar het geheel werd hier dermate goed gebracht dat na diverse goede gesprekken iets moois is ontstaan. Op zeker moment waren er meer vrijwilligers dan vluchtelingen om aan te geven hoe het reilde en zeilde. Er ontstonden nieuwe vriendschappen. De nieuwkomers voelden en voelen zich hier echt welkom."

Waterwolf

Ingrijpend was ook de evacuatie van het eiland Marken medio november 2016 in het kader van de rampenoefening Waterwolf. Wat zou er gebeuren als Marken overstroomt? Zijn alle hulpdiensten, de gemeente Waterland, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Defensie en de veiligheidsregio dan wel goed voorbereid? Een grote oefening moest op die vraag een antwoord geven. "Samen bleken we enorm sterk te staan. Samen redzaam zijn kwam er sterk uit naar voren."

Niet altijd koek en ei

Dat had Kroon ook niet anders verwacht. De mensen staan voor elkaar klaar als het nodig is. "Dat betekent natuurlijk niet dat alles hier koek en ei is. De jeugdoverlast, mensen met verward gedrag, zaken die door de besluiten van de landelijke overheid in de steden en dorpen extra naar voren komen. We moeten allemaal zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat geeft met regelmaat onvrede. Dat zorgt voor overlast bij familie en buren. Dat zou anders moeten kunnen."

Het is ook niet altijd zichtbaar wat er gebeurd. De openbare orde handhaven is vaak een zaak die op de achtergrond een heel belangrijke rol speelt. "Neem het sluiten van een pand met een wietplantage. Dat valt op. Die sluiting is niet om de eigenaren van die panden te treffen, maar om een duidelijk signaal te geven richting criminelen. Beschouw ons ook niet al s de sheriff. Wij zijn er puur voor de veiligheid van onze inwoners." Op dat vlak is de samenwerking tussen de diverse burgemeesters uit de omliggende plaatsten uiterst nuttig.

Bestuurlijke toekomst

Nu Kroon aan haar laatste dagen bezig is erkent zij dat er altijd wel iets te wensen over zal blijven in het werkgebied waar zij actief is. "Je hoopt dat alles volbracht kan worden. Gelukkig is er na de moeilijke start wel stabiliteit in Waterland." Een belangrijk onderwerp vormt bestuurlijke toekomst van de gemeente. In het coalitieakkoord van 2018-2022 is opgenomen dat de raad uiterlijk in 2020 een besluit neemt over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland. Er moet draagvlak gezocht worden voor zelfstandig blijven of fuseren. "Het is belangrijk om meer slagkracht als organisatie te realiseren. De koers is afgetekend door de politieke partijen. Als burgemeester mag ik nu eenmaal geen politiek bedrijven. Eind februari zal daar duidelijkheid over komen. Dat verdienen de ambtenaren ook beslist."

Dijkgraaf

Na haar avontuur in Waterland zal Luzette Kroon aan de slag gaan als dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Zij volgt daar Paul van Erkelens op die met pensioen gaat. "In al mijn functies ben ik actief geweest in het water. Daarom is de overstap op zich niet zo vreemd. Natuurlijk had ik langer door kunnen gaan als burgemeester. In 2018 begon ik aan mijn tweede termijn, die zou duren tot 2024. Een carrière als de mijne bestaat ook uit stappen. Deze kans krijg je maar één keer."

Waterbeheer

Kroon is een groot deel van haar politieke leven nauw betrokken geweest bij waterbeheer, onder meer bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), als algemeen bestuurslid van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), maar ook in haar huidige functie van burgemeester van Waterland, waar grote dijkoperaties op stapel staan met de dijk tussen Hoorn en Amsterdam en de dijk rond Marken. Als zij straks werkt in Friesland zal zij ook verhuizen. Van een gemeente die ruim 17.000 inwoners telt en een oppervlakte van 115,6 vierkante kilometer kent met een oppervlakte van 115,6 vierkante kilometer (waarvan 53,6 km² water) zal zij ongetwijfeld haar draai vinden in het Friese land. Haar eerste woorden Fries klinken bij het afscheid. 'Daar moet ik nog flink mee aan de slag.'

Afscheid

Vrijdag 31 januari zal Luzette Kroon afscheid nemen van een gemeente die ligt in de regio Waterland, waar de gemeente naar genoemd is. De gemeente ontstond in 1991 na samenvoeging van de tot dan toe zelfstandige gemeenten Broek in Waterland, Ilpendam, Katwoude, Marken en Monnickendam. De gemeente Waterland maakt deel uit van de Plusregio Stadsregio Amsterdam. Wetterskip Fryslân ziet in Kroon de ideale kandidaat om 'op een aansprekende en eigentijdse wijze de opgaven voor de komende jaren aan te gaan'. Kroon op haar beurt is zeer verheugd over haar voordracht en ziet haar nieuwe baan als 'een prachtige kans om alle uitdagingen waar Wetterskip Fryslân voor staat verder te brengen.'

Meer berichten