De eerste ringslang van het jaar op de Markermeerdijk.
De eerste ringslang van het jaar op de Markermeerdijk. ((Foto: Heleen Broier ))

Eerste ringslang gesignaleerd op Markermeerdijk

UITDAM - Tijdens de inspectie van de winterverblijfplaatsen van ringslangen op de Markermeerdijken is het eerste kronkelende exemplaar van dit jaar op de dijk gesignaleerd. "Dit is uitzonderlijk vroeg dit jaar, vorig jaar lieten ze zich pas half april zien", zegt Heleen Broier, ecologe van de Alliantie Markermeerdijken. Zij trof de ringslang op 18 februari aan op de dijk bij Uitdam.

De Alliantie Markermeerdijken houdt tijdens de aanstaande dijkversterking rekening met de bijzondere natuur op en rond de dijk. De ecologen van de Alliantie doen voortdurend onderzoek in en om de dijk om de flora en fauna in kaart te brengen. Zo is de Alliantie op de hoogte van de laatste stand van zaken om zowel in de voorbereiding als tijdens de daadwerkelijke versterking, zorgvuldig en met respect naar de ecologie haar werk te kunnen doen. Het werk op bepaalde delen van de dijk mag pas starten, als de ecologen het veilig hebben bevonden voor het dierenwelzijn.

Overwinterlocaties

Er leven diverse beschermde diersoorten op de dijk tussen Hoorn en Amsterdam, waaronder tussen de 80 en 100 ringslangen. De ecologen van de Alliantie zijn nu al bezig met de winterverblijfplaatsen van de ringslang in kaart te brengen, omdat zij tijdens de uitvoering voor alternatieve overwinterlocaties zorgen. Normaal gesproken komen de ringslangen rond medio maart uit hun winterslaap, maar dit jaar zijn de kronkelige dieren er vroeg bij.

Broeihopen

In de winterperiode verblijven ringslangen in de breukstenen onder de steenbekleding op de buitenzijde van de dijk. Ze hebben namelijk een hoge, droge en vorstvrije plek nodig om te kunnen overleven. Zodra het wat warmer wordt, gaan de koudbloedige dieren 'naar buiten'. Ze hebben warmte nodig om actief te kunnen worden. De vrouwtjes zoeken dan binnendijks broeihopen op om hun eieren in af te zetten. Tijdens de dijkversterking zorgen de ecologen van de Alliantie Markermeerdijken niet alleen voor alternatieve winterverblijfplaatsen, ook worden op diverse plekken langs de dijk extra grote broeihopen aangelegd. Na de dijkversterking keren de winterverblijfplaatsen op de nieuwe dijk terug.

Alliantie Markermeerdijken

De Alliantie Markermeerdijken is een samenwerking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de marktpartijen Boskalis en VolkerWessels. De Alliantie versterkt circa 33 kilometer Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam. De Noord-Hollandse dijken beschermen ruim een miljoen inwoners tegen overstromingen. Kijk voor meer informatie op www.markermeerdijken.nl.

Meer berichten