Bewust veilig-dag: Rijd veilig

REGIO - Noord-Holland sloot aan bij de Bewust Veilig-dag van woensdag 20 maart en start met de actie 'Werk aan de weg? Rijd veilig'. Op deze manier vraagt de provincie aandacht voor de veiligheid van wegwerkers.

Regelmatig bevinden zij zich in onveilige situaties, veroorzaakt door snelheidsovertreders. Hierdoor moet de provincie bij werk aan de weg steeds meer maatregelen treffen om het verkeer af te remmen en de veiligheid van wegwerkers te borgen.
Een van de acties is de provinciesticker die op de achterruit van auto's kan worden geplakt, die de provincie gaat uitdelen. Ook plaatsen aannemers tekstkarren langs de weg.
Bij wegwerkzaamheden is afremmen belangrijk: automobilisten komen in een onbekende situatie met wegversmallingen of zonder belijning. Snelheid minderen en afstand houden zorgt voor meer ruimte om te reageren en verkleint de kans op ongelukken.

Het streven is de wegen tijdens werkzaamheden bereikbaar te houden, maar de veiligheid van wegwerkers én weggebruikers staat voorop. Als de situatie onveilig is voor wegwerkers kan het werk tijdelijk worden stilgelegd, met vertraging en mogelijk extra verkeershinder als gevolg. Meer informatie: Servicepunt, tel. 0800 - 0200 600 (gratis) of www.noord-holland.nl.

Meer berichten