(Foto: Aangeleverd )

Waterschapsverkiezingen.info gelanceerd

REGIO - De waterschapsverkiezingen vinden 20 maart plaats, gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten. De nieuwe website www.waterschapsverkiezingen.info geeft de achtergronden van het waterschap zodat iedereen bewust en goed geïnformeerd zijn of haar stem kan uitbrengen. De website wordt binnen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gelanceerd door het waterplatform Groen, Water & Land.

Het is de taak van de waterschappen om te zorgen voor droge voeten en schoon water. Waterschappen hebben bij wet slechts drie hoofdtaken (water keren, beheren en zuiveren) en het waterschapsbestuur besluit dan ook voornamelijk over praktische, uitvoerende zaken. Daarom hebben de waterschappen bestuurlijk een geheel andere structuur dan de gemeenten en provincies die zich mogen buigen over een breed scala aan maatschappelijke onderwerpen. In ons gebied is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het beherend waterschap.

Het waterschap is door de wetgever bewust niet ingericht als een representatieve democratie zoals Rijk, provincie en gemeente, maar als een interactieve waarborgdemocratie (Water op Orde, Raad voor het Openbaar Bestuur). Waterschapsbestuurders moeten dan ook waarborgen dat het waterschap zijn werkzaamheden goed verricht tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten en daarbij werkt het waterschap interactief, samenwerkend met Rijk, provincie en gemeente, met burgers en bedrijven. En dat zouden dan ook de criteria moeten zijn waarop de stemmers hun stem bepalen. Meer informatie is te vinden op de website www.waterschapsverkiezingen.info.

Meer berichten