OBS De Fuut toekomstbestendig

MONNICKENDAM - Openbare basisschool De Fuut is donderdag 21 maart feestelijk heropend door de directeur van de school, Ellen Scherpenzeel en wethouder Bas ten Have van gemeente Waterland.

Samen met de leerlingen namen zij een kijkje in het volledig gerenoveerde gebouw dat onderdak gaat bieden aan honderdtwintig leerlingen en dertien leerkrachten. Openbare basisschool De Fuut is de afgelopen periode flink aangepakt en grondig verbouwd. Het pand is aangepast aan de eisen van deze tijd en volledig energieneutraal gemaakt.

Zowel de binnen- als buitenruimte van de vernieuwde school staan in het teken van bewegen en natuur. "Er is veel werk verricht om de school niet alleen toekomstbestendig te maken maar ook een plek te maken waar leerlingen en medewerkers kunnen floreren. Daarom is naast duurzaamheid ook aandacht gegeven aan het creëren van een prettige omgeving die kinderen stimuleert tot ontdekken en leren," zegt wethouder Bas ten Have trots. "Met de inrichting van het gebouw is rekening gehouden met de goede samenwerking die de school heeft met Stichting Kinderopvang Waterland en met mogelijke groei van het leerlingenaantal."

De Stichting Kinderopvang Waterland heeft een deel van het gebouw in gebruik en er is voorzien in flexibele ruimtes die, wanneer dat nodig is, bij de onderwijsruimtes getrokken kunnen worden.

Meer berichten