Foto: Aangeleverd

Alliantie Markermeerdijken toetst berekeningen met zandophoging

SCHARDAM - De Alliantie Markermeerdijken is 14 januari gestart met de aanleg van de eerste proefterp bij de Weel in Schardam. Een proefterp is een tijdelijke zandophoging die laag voor laag wordt opgebouwd. De ondergrond wordt zorgvuldig in de gaten gehouden met meetapparatuur. De proefterpen worden aangelegd om alle verzamelde kennis en berekeningen die zijn gedaan voor de dijkversterking in de praktijk te toetsen. 

Kenmerkend aan het gebied van de Markermeerdijken is de slappe ondergrond. De afgelopen jaren is de grond nauwgezet in kaart gebracht met ruim 1500 grondboringen, 2700 sonderingen, circa 388 peilbuizen en 1000 laboratoriumproeven.
In totaal wordt er tussen de 10.000 en 13.000 m3 zand in fases aangebracht waarbij de Alliantie de ondergrond zorgvuldig in de gaten houden met meetapparatuur in de gaten houdt. Met de gegevens uit de monitoring worden de werkmethodes tijdens de daadwerkelijke dijkversterking geoptimaliseerd. De Alliantie weet dan bijvoorbeeld nog nauwkeuriger hoe de ondergrond reageert en wanneer een nieuwe laag zand aangebracht kan worden.  


Wat merkt de omgeving hiervan? 
Tijdens de versterking van de Markermeerdijken wordt er zo veel mogelijk materiaal via het water aangevoerd om de overlast voor de omgeving te beperken. Met de aanleg van de proefterpen kan dit helaas niet omdat de loswallen voor de schepen nog gerealiseerd moeten worden.  Het zand wordt daarom vervoerd door vrachtauto's. Deze rijden via transportroutes, die zo min mogelijk langs de bebouwde omgeving rijden. 

Wanneer wordt er gewerkt? 
De aanleg van de proefterp duurt in totaal circa een half jaar. Tijdens een (werk)week wordt het zand met vrachtwagens aangevoerd naar het terrein om een laag op de proefterp aan te brengen. Daarna volgt er een periode van circa twee weken om de grond te laten rusten. Hierna volgen telkens weer ophoogslagen en rustperioden tot de gewenste hoogte is bereikt. Vervolgens blijft de proefterp rond een jaar liggen, zodat de Alliantie zoveel mogelijk gegevens kunnen verzamelen.  
Voor de aanleg van de proefterpen is een apart vergunningentraject doorlopen. Deze vergunningen staan los van de besluiten die door de Provincie samen met het Projectplan Waterwet van 14 november t/m 27 december ter inzage zijn gelegd.  
Dit is de eerste van in totaal drie proefterpen die worden aangelegd in de gemeente Edam-Volendam. Hierna zijn Etersheim en Broeckgouw aan de beurt. 


Alliantie Markermeerdijken
De Alliantie Markermeerdijken is een samenwerking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de marktpartijen Boskalis en VolkerWessels. De Alliantie versterkt circa 33 kilometer Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam. De Noord-Hollandse dijken beschermen ruim een miljoen inwoners tegen overstromingen. Kijk voor meer informatie op www.markermeerdijken.nl

Meer berichten