'Nu de juiste keuze maken voor lange termijn' - Eind november besluit onderdoorgang Broek in Waterland

  Nieuws
De bijzondere samenwerking tussen de Dorpsraad Broek in Waterland en de provincie Noord-Holland voor een betere doorstroming van de N247 was reden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om onlangs langs te komen. De uitnodiging kwam van de Landelijke Vereniging van Kleine
De bijzondere samenwerking tussen de Dorpsraad Broek in Waterland en de provincie Noord-Holland voor een betere doorstroming van de N247 was reden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om onlangs langs te komen. De uitnodiging kwam van de Landelijke Vereniging van Kleine (rodi.nl)


BROEK IN WATERLAND - De bijzondere samenwerking tussen de Dorpsraad Broek in Waterland en de provincie Noord-Holland voor een betere doorstroming van de N247 was reden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om onlangs langs te komen. De uitnodiging kwam van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK), de belangenorganisatie van dorpshuizen en dorpsraden.
De zogenoemde co-creatie die in Broek in Waterland tot stand was gekomen is namelijk uniek in Nederland. "Het is te zien als een vorm van democratische vernieuwing. Steeds vaker nemen burgers initiatieven. Dat is prima. Hun kennis en betrokkenheid bij knelpunten in hun leefomgeving zou veel vaker ingezet kunnen worden. De overheid moet deze activiteiten serieus nemen en faciliteren. Het is efficiënt, kostenbesparend en het potentieel van slimme betrokkenen wordt aangeboord. Allemaal goede zaken voor een gemeenschap. Natuurlijk ligt de uiteindelijke beslissing bij de politiek, maar in het voortraject kunnen inwoners veel betekenen. Dat zien we ook hier in Broek in Waterland", aldus een van de ambtenaren van BZK.

Vijf varianten doorgang

Afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar een betere doorstroming van de N247 in Broek in Waterland. De Dorpsraad in Broek kreeg het zelfs voor elkaar een crowdfundingsactie op te zetten om zo 23.000 euro bij elkaar te brengen voor een alternatief ontwerp voor de onderdoorgang en bood dit aan bij de provincie. In de Provinciale Commissie Mobiliteit worden de vijf varianten van een doorgang – één bovenwaarts en vier onderwaarts – op 26 november besproken. De ook aanwezigen statenleden wisten nog niet welke kant het uit zou gaan. Zowel dorpsraadvoorzitter Goof Buijs als VOWA-voorzitter Piet Hein Debets die namens de ondernemers dichtbij betrokken is, hopen dat er een toekomstgerichte onderdoorgang komt. "Als het verkeer in ieder geval maar kan doorrijden, dat gaat de ondernemer in de regio zoveel tijdwinst opleveren. Het is van belang echt vooruit te kijken en dan praat je over een tijdsbestek van 100 jaar. Er is al jaren alleen maar een toename van verkeer op deze route. Als we niet de juiste keuze maken zitten we over tien jaar weer met een fileprobleem. Momenteel gaan er nu dagelijks 23.000 auto’s en 60 bussen per uur van het openbaar vervoer door Broek in Waterland. Tevens hebben we hier te maken met toeristisch gebied. Nu gaan er al ontzettend veel touringcars vanuit en naar Amsterdam. Dit aantal zal alleen maar toenemen. Met de onderdoorgang kan de reistijd wel met vijftig procent afnemen. Tel uit je (tijd)winst als ondernemer! En wat dacht je van de CO2 uitstoot van de stilstaande auto's? Niet echt goed voor het milieu",aldus Debets.
Weg belangrijk voor alle Broekers

Goof Buijs van de Dorpsraad Broek in Waterland: "Vanaf mei 2016 zijn we met de provincie in constructief gesprek. Hoe we met elkaar omgaan is zelfs vastgelegd in een contract. Daar houden we ons allebei aan. Er liggen nu vijf varianten. Daar moet uit gekozen kunnen worden. Het proces slokt enorm veel tijd op van ons, vrijwilligers, maar we willen volhouden. De weg is enorm belangrijk voor alle Broekers. Gelukkig weten we ons gesteund door het hele dorp. Op 26 november weten we wat ons werk opgeleverd heeft!"
Wilt u reageren op dit verhaal? Mail dan naar shelleyzuizewind@rodi.nl

Meer berichten