Burgemeester Peter Tange, ook in zijn laatste nieuwjaarsspeech bevlogen.
Burgemeester Peter Tange, ook in zijn laatste nieuwjaarsspeech bevlogen. ((Foto's: Dirk Karten))

'We hebben eigen 'Wormerlandse maat'

WORMERLAND – "Ik weet zeker dat hij deze speech niet gaat verbeteren", grapt een bezoeker van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Wormerland. Daarmee doelt hij op het naderende vertrek van burgemeester Peter Tange. Tegelijkertijd zijn er vooral tevreden geluiden te horen over wat de burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak aanhaalde. "Typisch Wormerlands en dat moet ook zo blijven."

De hal van het gemeentehuis stroomde dinsdagavond vanaf 19.30 uur vol en de sfeer was gelijk opperbest. Handen werden enthousiast geschud, nieuwjaarswensen rondgestrooid terwijl jeugdorkest Ratatouille voor de muzikale verpozing zorgde. En hoe! Onder leiding van dirigent Bart Tuinman werd er lustig met loepzuivere muzieknoten rondgestrooid.

Burgemeester Peter Tange in zijn laatste nieuwjaarstoespraak

Het publiek genoot en niet minder burgemeester Tange die misschien wel daardoor een 'Zaans kwartiertje' later dan gepland achter het spreekgestoelte plaatsnam voor de traditionele nieuwjaarstoespraak. Daarin blikte hij terug op het afgelopen jaar en te kijken naar de toekomst. Al liet hij gelijk blijken dat er bij veel ontwikkelingen de grens niet scherp te trekken is van het oude naar het nieuwe jaar.

Los van de vuurwerkdiscussie, 'een nieuwe traditie zou veilig gemeentelijk vuurwerk kunnen zijn. Landelijke besluitvorming hierover is noodzakelijk', werd stilgestaan bij de herdenking van 75 jaar bevrijding en het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

75 jaar bevrijding

"Als we over onze landsgrenzen heen kijken, dan zien we dat vrede en vrijheid, democratie en mensenrechten, zéker niet vanzelfsprekend zijn in de wereld. Daarom blijft de herdenking en viering van de bevrijding, ook na 75 jaar, zo verschrikkelijk belangrijk. Ook in Wormerland. Samen met u kijk ik uit naar de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding in onze gemeente. Ook ons 5 mei comité, die de Bannetocht jaarlijks organiseert, zal hier een bijdrage aan leveren."

Klimaatakkoord

Ook de noodzaak om maatregelen te nemen voor ons klimaat werd aangestipt. "Zodoende zijn de wethouders Kees van Waaijen en Jeroen Schalkwijk op bezoek geweest bij basisschool De Eendragt voor het geven van een gastles over energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. In het coalitieakkoord hebben we vastgelegd dat Wormerland het nationaal klimaatakkoord omarmt, met daarin het doel om in 2030 fors minder CO2 uit te stoten. De gemeente voert een duurzaamheidsbeleid waardoor de gemeenschap, de ruimte, het openbaar landschap en het (leef)klimaat van Wormerland nog generaties lang mee kunnen."

Mooie natuur

De burgemeester was content om te zien dat inwoners én ondernemers hierin hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Zo heeft de firma Beets uit Wijdewormer maar liefst 5.766 zonnepanelen laten installeren op het dak van de bedrijfshallen.

"Als je zo dicht bij de natuur woont zoals wij, dan wordt de natuur een stuk van jezelf. Je gaat de deur uit, je pakt de fiets, je reist van huis naar school of werk, je maakt een wandeling. De natuur is overal om ons heen. En dames en heren, wat is het mooi."

Groen Wormerland

Maar niet alleen de natuur, ook de cultuurhistorie kwam aan bod. Zo heeft Wormerland vorig jaar afspraken gemaakt met Marketing Zaanstreek die dit jaar worden uitgewerkt.

"Wormerland heeft een landelijke, groene waterrijke ligging, op een steenworp afstand van grote toeristische trekpleisters. De karakteristieke dorpen Jisp, Neck, Wormer en Oostknollendam hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en de groei van dit gebied. Kortom: we hebben bezoekers heel veel moois te bieden. Doel is om bezoekers het prachtige landschap te laten ontdekken en ons cultureel erfgoed op de kaart te zetten. Dat willen we doen voor recreanten en natuurliefhebbers uit de regio, en ook voor bezoekers van ver."

Stem laten horen in MRA

Boven alles wil Wormerland dat doen op een verantwoorde manier lichtte Tange toe. "Met deze samenwerking brengen we de Zaanstreek, én dus Wormerland, onder de aandacht van een breder publiek. Het is één voorbeeld van samenwerking in onze regio. Andere samenwerkingsvorm is de MRA, de Metropoolregio Amsterdam. We hebben elkaar nodig in de regio. Bijvoorbeeld voor de bescherming van het landelijk gebied. Maar ook over zaken als mobiliteit en infrastructuur, afspraken over de woningmarkt, over economie en toerisme, en klimaatadaptatie en energietransitie. Als relatief kleine gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland, willen we grip krijgen op de onderwerpen en de koers binnen de MRA. We zijn immers afhankelijk van goede ontwikkelingen binnen de regio. Het is belangrijk om ook als Wormerland ons steentje bij te dragen, en onze stem te laten horen. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over de vraag hoe we dat gaan doen."

Zelfstandig blijven

Na de onderwerpen die over grenzen heen gaan, wilde de burgmeester toch een regelmatig terugkerend onderwerp aanstippen: het behouden van de gemeentegrens. "In Wormerland hechten we er aan om zelfstandig te blijven. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Wormerland en Oostzaan hebben met de provincie NH afgesproken om een zelfevaluatie te laten maken over de kwaliteit van onze dienstverlening aan de burgers. Dit onafhankelijke onderzoek geeft een beeld dat beide gemeenten met recht en rede kunnen volhouden zelfstandig te willen blijven."

Korte lijnen

Het zelfstandig voortbestaan biedt volgens Tange perspectieven voor nieuwe vormen van samenwerking. "De positie en de organisatie van OVER-gemeenten kan hierbij om aanpassingen vragen. Ook voor deze ontwikkelingen zal 2020 een innoverend jaar worden. Jazeker, we hebben hier onze eigen 'Wormerlandse maat'. Die houdt in dat we elkaar kennen, er is vertrouwen in het bestuur, en er zijn korte lijnen. Ook kenmerkend voor Wormerland is het groot aantal vrijwilligers dat zich inzet voor cultuur, zorg, sport, veiligheid, belangenbehartiging en nog veel meer. Dit is zo waardevol."

Vertrouwen

Zo werd verwezen naar de cijfers over de gemeente waarbij inwoners aangeven de buurt als leefomgeving een 8 te geven. "De gemeentelijke dienstverlening krijgt een ruime 7. Het vertrouwen van onze inwoners in onze gemeente ligt flink hoger dan het landelijk gemiddelde en het aantal misdrijven ligt ver onder het landelijk gemiddelde", aldus een tevreden burgemeester.

Naast Wormerland als fijne gemeente te positioneren, was er open oog voor ondermijning en drugscriminaliteit. "We mogen de druggerelateerde vraagstukken niet onderschatten. Bijvoorbeeld door te kijken naar de gebruikers die deze criminaliteit mede in stand houden. Hierover moeten we de discussie met elkaar aangaan."

Samen doen

Om tot slot vooruit te blikken naar zaken die gaan spelen in 2020. Zoals het thuis kunnen volgen van alle raadvergaderingen, de bouw van een nieuw sportpark en woningbouw in Neck Zuid, betere voorzieningen op het surfeilandje in Jisp en – lekker dorps – het rustpuntbankje als herinnering aan Piet Jonges.

"Kleine en grote zaken, maar we gaan het nieuwe jaar in vooral met elkaar. Het zijn mooie opgaven en ook in het komend jaar werken de raad, het college en de medewerkers in Over-gemeenten er hard aan om ervoor te zorgen dat het goed toeven is in Wormerland, voor ondernemers en voor inwoners. We gaan het samen doen!"

Meer berichten