Ouders vragen zich af waarom ze de kosten voor kinderopvang moeten blijven doorbetalen, terwijl ze er vanwege de coronacrisis geen gebruik van kunnen maken.
Ouders vragen zich af waarom ze de kosten voor kinderopvang moeten blijven doorbetalen, terwijl ze er vanwege de coronacrisis geen gebruik van kunnen maken. ((Foto: Blosse))

Kinderopvang streeft naar compensatie voor ouders

REGIO - Nu de kinderopvanglocaties gesloten zijn voor ouders zonder cruciaal beroep, maar de kosten voor de opvang wel dienen te worden doorbetaald, komen sommige ouders daartegen in opstand. Omdat ze blijven betalen, vinden dat ze recht hebben op opvang. Drie grote brancheorganisaties proberen de onrust onder ouders te sussen met een brief waarin ze de situatie uitleggen.

'Het is van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden", stellen Felix Rottenberg (Brancheorganisatie Kinderopvang), Monique Vreeman (voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) en Gjalt Jellesma (voorzitter Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) in hun gezamenlijke brief. 'Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Om zaken op korte termijn zo goed mogelijk te laten verlopen is het dringend verzoek om de gehele factuur van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Daarmee behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier open gaat.'

Compensatie voor ouders

Veel kinderen zijn nu thuis terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. 'Uw kosten lopen door, misschien maakt u zich daarover zorgen. We begrijpen uw zorg. Wij gaan er als branchepartijen vanuit dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte termijn gaat aangeven hoe zij de eigen bijdrage van ouders in zijn geheel, achteraf gaat compenseren. We waarderen het zeer dat u ons in deze moeilijke tijden helpt, zodat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Als drie partijen ontwikkelen we voorstellen voor de wijze waarop dit kan worden georganiseerd en zijn zeer bereid mee te werken aan een oplossing. We zijn hierover permanent in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de verantwoordelijk staatssecretaris.'

Cruciale beroepen 

Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen zoals de zorg, politie, openbaar vervoer, brandweer, onderwijs en kinderopvang (kijk hier voor het volledige overzicht van cruciale beroepen), is er wel kinderopvang beschikbaar. 'Heeft één ouder een cruciaal beroep, dan is het verzoek om te kijken of u zelf de opvang kunt regelen. Lukt dat niet dan kunt u altijd een beroep doen op de kinderopvang of school. Aan meer dan regulier gebruik van de kinderopvang zijn geen kosten verbonden voor ouders. De huidige noodopvang geldt voor de periode tot en met 6 april. We blijven u informeren over de oplossingen waar we aan werken zodat u weet waar u aan toe bent.'

Meer weten of vragen? Kijk op de sites van de Rijksoverheid, BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang en Maatschappelijke Kinderopvang. Of neem contact op met de eigen kinderopvangorganisatie.

Patricia Smagge
Meer berichten