ASD adviseert over sociale zaken in Wormerland

  Nieuws
De leden van Adviesraad Sociaal Domein Wormerland. (Foto: Adviesraad Sociaal Domein Wormerland)
De leden van Adviesraad Sociaal Domein Wormerland. (Foto: Adviesraad Sociaal Domein Wormerland) (rodi.nl)

REGIO - Narda Vermeulen is sinds april voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Wormerland (ASD). Al een aantal jaren zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo. Dit werd voorheen door de centrale overheid gedaan.
De ASD is opgericht om te fungeren als kritische en onafhankelijke buitenstaander die over de schouder meekijkt naar de uitvoering van taken van Wormerland op het gebied van het Sociaal Domein. Als voorzitter streeft Vermeulen ernaar dat deze input op een goede manier bij de gemeente terecht komt. Hiervoor schrijft ze onder andere adviezen voor B&W en de gemeenteraad en houdt ze de procedures in de gaten.
"Wij adviseren bijvoorbeeld de gemeente om extra Wmo-consulenten aan te stellen omdat de wachttijden erg hoog zijn of om maatwerk aan te bieden wanneer een wet niet past bij de hulpvraag van personen uit een bepaalde doelgroep", verduidelijkt Vermeulen. "Ik zie het als de taak van de ASD om de ogen en oren van burgers te zijn en om goed te luisteren naar wat er binnen de gemeente speelt. Dat betekent dus dat wij veel contact hebben met inwoners en organisaties die opkomen voor de burgers, zoals bijvoorbeeld buurtcentra, scholen en kerken."
De ASD heeft een Facebook-pagina geïntroduceerd waarmee zij belangrijke zaken binnen het Sociaal Domein kan delen met inwoners van Wormerland.

Meer berichten