Proeftuin Engewormer krijgt aanmoedigingsprijs

  Nieuws
V.l.n.r.Paul van der Well, wethouder Rob Berkhout en Katja Stribos. (Foto: Gemeente Wormerland)
V.l.n.r.Paul van der Well, wethouder Rob Berkhout en Katja Stribos. (Foto: Gemeente Wormerland) (rodi.nl)

ENGEWORMER - Wethouder Rob Berkhout en Paul van der Well, een van de initiatiefnemers van de proeftuin, ontvingen donderdag 6 september de trofee 'Project met stip'. Katja Stribos overhandigde de aanmoedigingsprijs namens het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De proeftuin krijgt de aanmoedigingsprijs omdat de gemeente Wormerland, provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de moed hebben om voorbij de regelgeving te denken en dit te doen in lijn met de Omgevingswet. Met de proeftuin experimenteert de gemeente Wormerland, samen met de initiatiefnemers, provincie en HHNK met de mogelijkheden van de nog in te voeren Omgevingswet. Proeftuin Engewormer is een van de twee landelijke Projecten met Stip in 2018.
De proeftuin Engewormer is een initiatief van acht particuliere beheerders in de polder. Deze beheerders zien kansen en mogelijkheden om het gebied te laten floreren. De beheerders hebben de ambitie om zelf vorm te geven aan het duurzame beheer van de Engewormer, door passende activiteiten te ontwikkelen. Zo’n ambitie kan alleen succesvol zijn als overheden (provincie, gemeente en waterschap) de moed hebben om voorbij regelgeving en juridische kaders te denken. Daarom hebben de initiatiefnemers contact gezocht met de gemeente Wormerland en hebben zij gezamenlijk de Proeftuin Omgevingswet voor de Engewormer ingediend. Samen met provincie Noord-Holland en HHNK zoeken gemeente Wormerland en de initiatiefnemers naar een innovatieve aanpak voor particulier natuurbeheer.
De initiatiefnemers ontwikkelen een visie voor het gebied, het gebruik en het beheer van het gebied. Hiermee kan de gemeente het traject voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte starten. Met dit bestemmingsplan loopt de gemeente vooruit op de komst van het omgevingsplan uit de Omgevingswet.

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Vanaf 2021 treedt de wet in werking. De Omgevingswet vraagt een nieuwe manier van werken: integraal, in samenhang en afstemming. Het vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. En het is de bedoeling dat overheden plannen en beleid maken, uitvoeren en evalueren in samenwerking met de samenleving. Het landelijke programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.

Meer berichten