Natuurwerkdag in Wormer- en Jisperveld

  Nieuws
Het werk in het Wormer- en Jisperveld bestaat voornamelijk uit het opruimen van maaisel op bloemrijke rietlanden en verlandingszones op trilveen. (Foto: André Immerzeel)
Het werk in het Wormer- en Jisperveld bestaat voornamelijk uit het opruimen van maaisel op bloemrijke rietlanden en verlandingszones op trilveen. (Foto: André Immerzeel) (rodi.nl)

WORMER - Stichting De Poelboerderij houdt zaterdag 3 november een natuurwerkdag in het Wormer- en Jisperveld. Deze dag wordt gehouden in het kader van de nationale natuurwerkdag, die dit jaar voor de achttiende keer plaatsvindt. Doel van de natuurwerkdag is behoud en herstel van natuur en landschap. De dag in het Wormer- en Jisperveld vindt in samenwerking met de gemeente Wormerland en vereniging Natuurmonumenten plaats.
Het Wormer- en Jisperveld is één van de grootste veenweidegebieden in Noord-Holland. Het gebied wordt gevormd door een mozaïek van honderden kleine eilanden en een uitgebreid stelsel van waterwegen en meren. Het cultuurlandschap is in de middeleeuwen ontstaan en is nog grotendeels intact. Het Wormer- en Jisperveld is niet alleen voor vogels, waaronder de roerdomp, zwarte stern en grote zilverreiger, een belangrijke pleisterplaats, maar heeft ook een grote botanische waarde. Enkele bijzondere vegetatietypen zijn moerasheideterreinen en veenmosrietlanden waar diverse orchideeënsoorten en de ronde zonnedauw voorkomen.
Het werk in het Wormer- en Jisperveld bestaat voornamelijk uit het opruimen van maaisel op bloemrijke rietlanden en verlandingszones op trilveen. De werkdag begint om 9.30 uur en duurt tot 14.30 uur. Deelnemers verzamelen zich bij De Poelboerderij aan Veerdijk 106 in Wormer. De organisatie raadt hen aan om warme (regen)kleding, laarzen en eten mee te nemen. Deelnemers kunnen zich via de website www.natuurwerkdag.nl voor deze werkdag opgeven. Door in de zoekfunctie op 'Wormer' te zoeken, komen zij op de juiste webpagina terecht.

Meer berichten