Uitreiking certificaat Milieuthermometer Zorg - Met 66 maatregelen is Zorgcirkel Torenerf klaar voor energietrans

  Nieuws
Burgemeester Peter Tange (op fiets) en wethouder Schalkwijk van Wormerland rijden een rondje door de zaal op een van de e-bikes van de Zorgcirkel Thuiszorg. (Foto: Goedheer Fotografie)
Burgemeester Peter Tange (op fiets) en wethouder Schalkwijk van Wormerland rijden een rondje door de zaal op een van de e-bikes van de Zorgcirkel Thuiszorg. (Foto: Goedheer Fotografie) (rodi.nl)

WORMER - Zorginstellingen waren tot voor kort grootverbruikers van energie, water en voedsel. Net als veel andere zorginstellingen heeft De Zorgcirkel zich gecommitteerd aan het versneld verduurzamen van de organisatie. “Wij staan volledig achter de landelijke doelstelling om in 2030 de 49% CO2-reductie te behalen”, legt regiomanager Magda Kuijpers van De Zorgcirkel uit. Het team van locatie Zorgcirkel locatie Torenerf implementeerde 66 maatregelen en is hiermee klaar voor de energietransitie.

“Alleen de 706 panelen leveren al een energiebesparing van 40% op én ook reductie van 40% aan CO2 uitstoot”, vertelde Kuijpers die vorige week het Bronzen Certificaat uit handen van wethouder Jeroen Schalkwijk van de gemeente Wormerland ontving.
Torenerf werd beloond met het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg. 706 zonnepanelen, milieuvriendelijk schoonmaken, minder voedselverspilling en slim inregelen van klimaatinstallatie en water. Een kleine greep uit de 66 maatregelen van locatie Torenerf van ouderzorgorganisatie De Zorgcirkel om te verduurzamen. “Het voelt voor ons steeds gewoner om te werken met 100% gerecycled papier, goede afvalscheiding, hergebruik van grondstoffen en andere maatregelen. Locatie Westerhout ging ons eerder dit jaar al voor met aansluiting op het warmtenet. Nog 24 locaties te gaan!” De Zorgcirkel werkt hiervoor samen met Omgevingsdienst IJmond.


Green Deal 2.0

De Milieuthermometer Zorg is een gecertificeerd milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. 10 oktober jl. tekenden minister Bruins van VWS en 132 partijen de Green Deal Zorg 2.0, het vervolg op de eerste overeenkomst. Samen maken de partijen zich sterk voor een gezonde toekomst door de klimaataanpak (CO2 reductie), circulair werken, schoon water (medicijnresten uit afvalwater) en een gezonde leef- en verblijfsomgeving.
Over De Zorgcirkel

De Zorgcirkel is specialist voor zorg, wonen, revalidatie en behandeling voor ouderen. Ruim 3500 medewerkers en 1400 vrijwilligers bieden persoonsgerichte aan 7500 cliënten, bij hen thuis en bij de cliënten die in een van de 26 zorgcentra wonen. Het doel is mensen op leeftijd goede zorg te bieden waarbij zij zich gezien en gewaardeerd voelen, met als uitgangspunt hun behoeften en wat nog wél kan. De Zorgcirkel is actief in Zaanstreek/Waterland, Purmerend, Edam/Volendam, Alkmaar, Heiloo en Egmond e.o.

Meer berichten