'Verhuurdersheffing voor de schatkist, de huurders betalen het gelag'

  Nieuws

WORMER - HuurdersvoorHuurders is de belangenvereniging van alle huurders van WormerWonen. De vereniging maakt zich grote zorgen over de snel toenemende hoogte van de Verhuurdersheffing, die sinds 2013 door de rijksoverheid is opgelegd aan de woningcorporaties. De verhuurdersheffing is ingesteld tijdens de crisisperiode, om de staatskas te vullen en de staatsschuld te verminderen. Er is geen relatie met bouwen, wonen en huren. Deze heffing is in vijf jaar tijd gestegen van 50 miljoen naar 200 miljard euro en hij wordt voortgezet, ook al 'draait de economie als een tierelier' en zijn de staatsschuld en het begrotingstekort van de regering flink gezakt.
Voorzitter HuurdersvoorHuurders Jan van den Broek: "Aan de woningcorporaties worden steeds hogere eisen gesteld, zoals de energietransitie in de bestaande woningen, bouwen voor de middensector enz. En het rijk heeft opnieuw belastingverzwaringen aangekondigd. Die verhuurdersheffing wordt door de woningcorporaties in de huurverhoging op de huurders verhaald, evenals de aangekondigde nieuwe belastingverzwaringen. Ook nieuwe eisen zoals de energietransitie in de bestaande woningen zullen tot huurverhoging leiden. De regering is kennelijk van mening dat de economische opleving met name bij huurders hogere inkomsten brengen. Het tegendeel is waar. Jongeren hebben te maken met de onzekerheden van flexwerk en de gepensioneerden onder de huurders behoren beslist niet tot de rijkste groep van Nederland. Veertig procent van de sociale huurwoningen in Wormerland worden bewoond door ouderen, die in de afgelopen tien jaar geen prijsindexatie op hun toch al kleine pensioen hebben gekregen."

Presentatieafspraken

Tijdens het overleg over de prestatieafspraken met de gemeente Wormerland is deze zorgelijke situatie uitgebreid besproken.Ook de gemeenten maken zich zorgen. HuurdersvoorHuurders heeft daarom een brandbrief gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer, met het verzoek om de Verhuurdersheffing af te schaffen. Zij sluit zich daarbij aan bij de oproep die door de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties en huurdersverenigingen is gedaan aan de regering tot afschaffing van de verhuurdersheffing. De brief van HuurdersvoorHuurders is te lezen op de website, www.huurdersvoorhuurders.nl

Meer berichten