Mikai de Best en Hannah Hordijk zijn tegenstander van 5G in Zaanstad.
Mikai de Best en Hannah Hordijk zijn tegenstander van 5G in Zaanstad. ((Foto: Daan Ruijter/Rodi Media))

'5G verstoort processen in het lichaam'

ZAANDIJK - Bloedende neuzen, vermoeidheid, overgeven, duizelingen. Het is een kleine greep uit de lijst van gezondheidsklachten die volgens VN-stafmedewerkster Claire Edwards in Wenen worden gerapporteerd. Daar worden sinds 2018 5G-netwerken getest. De klachten worden in verband gebracht met blootstelling aan elektromagnetische stralingsvelden. Edwards heeft sterke vermoedens dat ze zelf elektrohypersensitiviteitklachten (EHS) kreeg nadat het internationale VN-kantoor in Wenen in 2015 krachtige wifi- en mobiele netwerken installeerde. Sindsdien uit Edwards haar zorgen, waaronder over 5G. De gemeente Zaanstad beraadt zich over installatie van een 5G-netwerk binnen haar grondgebied. De Zaanse Hannah Hordijk wil Zaankanters bewustmaken van de mogelijk schadelijke effecten van de introductie van een 5G-netwerk. Daarbij vindt ze steun van kok, sportinstructeur en masseur Nikai de Best, die zich sinds ongeveer twee jaar ook in de mogelijke gezondheidsgevolgen van 5G verdiept. Donderdag 28 februari houdt Nikai over het onderwerp een presentatie tijdens de raadsvergadering van de gemeente Zaanstad.

Straling is er in verschillende frequenties en vormen. In het moderne leven is het overal. Onze mobiele telefoons en computers bijvoorbeeld zenden en ontvangen signalen uit om met elkaar te kunnen communiceren, wat gepaard gaat met straling. Ook onze elektronische apparaten zorgen voor straling. De introductie van 5G-netwerken zal tot nog meer straling leiden. 5G is de vijfde generatie mobiele telecommunicatie. Het is de opvolger van de huidige, vierde generatie van mobiele telecommunicatienetwerken.

De uitrol van het 5G netwerk wordt aangemoedigd vanuit de Nederlandse overheid. 'Het 5G-netwerk moet de groeiende vraag van consumenten en bedrijven naar meer en snellere mobiele datacommunicatie opvangen. Ook kunnen met 5G nieuwe, innovatieve toepassingen gerealiseerd worden die met 4G niet mogelijk zijn, onder andere op het gebied van gezondheidszorg, transport (zelfrijdende auto's), slimme huishoudelijke apparaten en verregaande automatisering en robotisering van industriële productieprocessen (zoals volautomatische containerterminals) en transport (drones die pakketjes afleveren). De Nederlandse overheid vindt draadloze communicatie belangrijk voor onze economische en maatschappelijke ontwikkeling. Daarom maakt de overheid de introductie van 5G mogelijk, onder andere door testen met 5G toe te staan', is op de website www.kennisplatform.nl te lezen.

Gezondheidseffecten 5G

Een groeiende groep, waaronder mensen die gevoelig zijn, maar ook artsen en wetenschappers, maakt zich echter zorgen over de mogelijke effecten van 5G op de gezondheid. De nationale petitie 'Verminder Elektrosmog' en de internationale petitie 5G Space Appeal tegen 5G zijn vele duizenden keren ondertekend.
De internationale petitie EMF Scientist Appeal is ondertekend door meer dan 230 wetenschappers. Zij werken binnen het veld van biologische en gezondheidseffecten van 'niet-ioniserende elektromagnetische velden'. Daarbij gaat het om straling die onder andere wordt veroorzaakt door hoogspanningslijnen, mobiele telefoons, elektrische apparaten, wifi en radio en televisie.
Op basis van gepubliceerde onderzoeken die door collega-wetenschappers zijn gecontroleerd concludeert de EMF Scientist Appeal-groep dat 5G een verhoogde kans op ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals kanker, neurologische stoornissen, verminderde vruchtbaarheid en DNA-schade. Daarom pleiten ze voor een onafhankelijk, niet door de telecommunicatie-industrie beïnvloed onderzoek naar 5G, waarbij wordt gezocht naar alternatieven die aanzienlijk minder schade voor de gezondheid veroorzaken. Dit onderzoek willen ze dan aanbieden aan de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties om maatregelen in gang te zetten.

Zaanse zorgen

Ook Hannah, die gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit studeerde, is groot tegenstander van 5G. "Ik krijg last van vermoeidheid, concentratieproblemen en slapeloosheid als ik in de buurt ben van plekken met veel masten en wifi-routers, zoals bij mijn voormalige woonplek Uilenstede in Amstelveen. Het was mijn aanleiding om te verhuizen naar de Zaanstreek en op onderzoek uit te gaan naar de gezondheidseffecten van straling."
Bij een lezing in Pakhuis De Zwijger, Amsterdam, over onder meer 5G ontmoette Hannah Nikai de Best, die zich als kok/gezondheidscoach verdiept in gezond koken. Ook hij maakt zich al langere tijd zorgen over 5G. "Om het 5G-netwerk mogelijk te maken, komen om de honderd meter kleine zendmasten in 'slimme' lantaarnpalen. Ik maak me vooral ook zorgen om de blootstelling van kinderen aan deze straling. Zij vormen een kwetsbare groep. Zoals slechte voeding processen in het lichaam verstoort, denk ik dat de introductie van 5G dat ook kan doen", zegt Nikai.

Hannah en Nikai hielden donderdag 7 februari bij Galerie Ewoud Bras in Zaandijk een lezing over 5G. Ze spraken over bronvermindering, de mogelijke invloed van straling op ons lichaam en de voorgenomen uitrol van het 5G-'slimme' netwerk in Zaanstad. Diverse raadsleden waren hierbij aanwezig. Donderdag 28 februari, tijdens de raadsvergadering van de gemeente Zaanstad, houdt Nikai een presentatie over de risico's van 5G.

De raadsvergaderingen in Zaanstad zijn te volgen via zaanstad.raadsinformatie.nl. Mensen die zich ook zorgen maken over 5G kunnen Hannah en Nikai e-mailen via geen5ginzaanstad@outlook.com. Meer informatie over 5G is onder meer te vinden in het 16 januari online gepubliceerde artikel 'Bellen schaadt cellen' van de Groene Amsterdammer en emfscientist.org.


Meer berichten