Basis voor een nieuwe fundering onder de woning...
Basis voor een nieuwe fundering onder de woning... ((Foto: Dirk Karten))

Nieuwe aanpak werk bij kwetsbare funderingen

ZAANSTAD - Het zal je gebeuren: naast je woning uit de vorige eeuw wordt er nieuwbouw gepleegd. Met grof geweld gaan de heipalen de grond in. Je woning schudt en beeft.. In Zaanstad staan ongeveer 10.000 panden met een fundering die oud en kwetsbaar is. De gemeente voert regelmatig werkzaamheden uit zoals vervanging van objecten in de openbare ruimte, riolering, straatverlichting en bestrating. Dit soort werkzaamheden zijn een risico voor kwetsbare en oude funderingen. Gemeente Zaanstad heeft de nota 'WerkWijzer in de openbare ruimte bij kwetsbare panden' uitgewerkt om de schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Zaanstad heeft de afgelopen tien jaar veel kennis opgedaan door projecten die zijn uitgevoerd rondom oudere panden. De opgedane kennis is verwerkt in de nieuwe WerkWijzer. Naast ervaring uit onderzoek en een andere manier van werken in de buurt van kwetsbare funderingen, is het belangrijk om inwoners ook te informeren en motiveren om kwetsbare funderingen te laten onderzoeken en indien nodig funderingsherstel toe te passen.

Vooroorlogse funderingen

Van de 10.000 panden in Zaanstad die op een oude en vooroorlogse fundering staan, is een groot deel (zo'n 8.000) in particulier bezit. Een verouderde fundering kan extra zware belastingen vaak niet verdragen. Voorbeelden zijn zwaar verkeer en bouwwerkzaamheden in de directe omgeving of in de woning zelf. De gemeente Zaanstad doet voorafgaand aan werkzaamheden in de openbare ruimte een uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit van funderingen van omliggende panden en de invloed vanuit werkzaamheden in de omgeving.

Nota WerkWijzer

Wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers: "In de nota komt terug hoe de gemeente integraal samenwerkt met pandeigenaren. We zetten ons in om funderingsrisico's te verminderen door het tot stand brengen van herstel van funderingen die in slechte staat zijn voordat werkzaamheden in de omgeving worden uitgevoerd. En in de stappensubsidie van de gemeente Zaanstad is het mogelijk om subsidie aan te vragen." Kijk hier voor de werkwijzer: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/modules/5/collegeberichten/545075

Alle vragen over funderingsherstel kunnen gesteld worden aan het Funderingsloket van de gemeente Zaanstad via www.funderingen.zaanstad.nl, funderingsloket@zaanstad.nl of telefonisch: 075 - 655 22 27. De gemeente wil door de Stappensubsidie meer woningeigenaren in beweging krijgen om hun woning met forse stappen te verduurzamen. Deze regeling dekt dertig verschillende duurzame maatregelen die een eigenaar kan nemen op weg naar een energiezuinige en aardgasvrije woning. Funderingherstel valt ook onder deze regeling. Op www.zaanstad.nl, onder zoekwoord 'Stappensubsidie' is meer informatie te vinden.

Meer berichten