(Foto: Stockfoto)

Gemeente trekt stekker uit Duurzaan

ZAANSTAD - Duurzaan, hét platform voor duurzaamheid in de Zaanstreek, stopt op 15 januari met al haar activiteiten om Zaankanters te informeren over duurzame (Zaanse) ontwikkelingen en een meer duurzame levensstijl.

De stichting is genoodzaakt haar activiteiten op te schorten nadat de gemeente Zaanstad, overigens pas in december, liet weten de jaarlijkse subsidie aan Duurzaan stop te zetten. Volgende week gaat de website www.duurzaan.nl op zwart. Woensdag 8 januari verschijnt de laatste tweewekelijkse pagina in het huis-aan-huis blad.

Voormalig wethouder Sanna Munnikendam gaf kort voor haar vertrek aan dat de gemeente in toenemende mate zelf over duurzaamheid gaat communiceren en dat ze geen toegevoegde waarde (meer) ziet in een onafhankelijk platform en/of de activiteiten van Duurzaan.

Dat besluit betekent het einde van een periode van bijna vijf jaar waarin Duurzaan er in geslaagd is om Duurzaamheid in de Zaanstreek structureel en op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen. Volgens Robert Linnekamp, voorzitter en voormalig wethouder heeft de stichting daarmee een belangrijke rol gespeeld bij het 'normaal' worden van duurzaamheid in de Zaanstreek.

Waar Zaanstad de stekker uit Duurzaan trekt, kiezen andere gemeentes juist wel voor een onafhankelijk en autonoom platform voor Duurzaamheid. "Het is opvallend dat op hetzelfde moment andere gemeentes juist contact hebben opgenomen met de stichting om te kijken hoe ze een dergelijk platform op dezelfde manier kunnen inrichten", aldus Linnekamp.

De late 'opzegging' verdient volgens Linnekamp zeker niet de schoonheidsprijs. "Er waren al allerlei plannen voor 2020. Denk bijvoorbeeld aan de verkiezing van de duurzaamste ondernemer van de Zaanstreek via de Duurzaan Award. Iets waar de gemeente overigens nog nooit financieel aan heeft bijgedragen maar wel als eis werd gesteld voor het verstrekken van de eerdere subsidies. Ook daarvoor zoeken we nu naar een oplossing en zijn we in gesprek met de Green Business Club Zaanstreek."

Meer berichten