'Onze wijk Westerkoog wordt vernaggeld'

KOOG AAN DE ZAAN – De aangesloten leden van de Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog die strijden voor een veiliger wijk Westerkoog in Koog aan de Zaan trekken donderdagavond 30 januari naar het gemeentehuis om te demonstreren. Daarbij bieden ze aan burgemeester Hamming een petitie aan.

Demonstratie van Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

"Deze demonstratie is nodig om te voorkomen dat de wijk Westerkoog het verkeerskundig afvoerputje wordt van Zaanstad waardoor die fraaie wijk compleet wordt vernaggeld", aldus Kees Kos van de stichting. De betrokkenen maken zich grote zorgen over de plannen zoals die onder meer in een recent gehouden bewonersinformatieavond zijn gepresenteerd door de gemeente.

Rondweg

Westerkoog dateert uit de jaren '70. De rondweg was ooit opgezet als verkeersring voor de bewoners om naar de hofjes toe te komen. De verkeersintensiteit is echter sterk toegenomen. Terwijl de ontsluitingsweg die ooit bedacht was om dwars door de wijk te rijden van noord naar zuid (en vice versa) nooit in gebruik is genomen. De weg is inmiddels bebouwd met zorgwoningen.

Slinkse procedures

"De gemeente heeft nagelaten een adequate verkeersontsluiting te maken voor de bewoners van Westerwatering, de wijk die vol na Westerkoog is aangelegd. De enige ontsluiting daar is naar het zuiden. Naar het noorden toe kon gebruik worden gemaakt van een busbrug tussen Westerkoog en Westerwatering. Daar deze laatstgenoemde wijk nog steeds wordt bebouwd, bedacht de gemeente de busbrug te gebruiken voor al het verkeer. Door allerlei slinkse procedures in bestemmingsplannen is nu een situatie ontstaan dat de busbrug voor de meeste tijden is opengesteld voor al het verkeer", aldus de stichting.

Verkeersintensiteit

De actievoerders zien de plannen van Zaanstad om de rondweg te gebruiken voor een ontsluiting van Westerwatering en tegelijk te gebruiken voor een noord-zuid verbinding in het Westen van Zaanstad niet zitten. "Hiervoor sneuvelen bomen. De weg moet worden verbreed en de verkeersintensiviteit neemt ongehoorde proporties aan."

De Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog zegt natuurlijk oog te hebben voor verkeersontsluitingsproblematiek van Westerwatering. Maar strijdt ook voor het behoud van Westerkoog zoals die ooit is ontworpen. "Dat is meerdere keren aan de gemeente kenbaar gemaakt. Maar helaas tot nu toe niet voldoende serieus genomen. Vaak werd in de politiek gedacht dat het maar een paar mensen zijn die het oneens waren met de gemeentelijke plannen. Maar op 30 januari willen wij absoluut duidelijk maken dat wij allen in de wijk het oneens zijn met die plannen."

Meer berichten