Werkgevers en werkzoekende vijftigplussers gaan in het Zaantheater op een andere manier met elkaar in gesprek.
Werkgevers en werkzoekende vijftigplussers gaan in het Zaantheater op een andere manier met elkaar in gesprek. ((Foto: Stichting Werken voor Elkaar ))

Wethouder opent ontmoetingsevenement in Zaantheater

ZAANSTAD - Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt vinden vijftigplussers die hun baan kwijt zijn, nog steeds moeilijk nieuw werk. Een groep vijftigplussers heeft de handen ineengeslagen om daar wat aan te doen. Op vrijdagochtend 14 juni organiseren zij in het Zaantheater een ontmoeting waarin 100 werkzoekers en 20 werkgevers op een andere manier met elkaar in gesprek gaan.

De ochtend wordt geopend door Natasja Groothuismink. Als wethouder Werk en Inkomen streeft zij ernaar dat in deze hoogconjunctuur zoveel mogelijk mensen in hun eigen inkomen kunnen voorzien, daaronder ook vijftigplussers.

Voorafgaand aan de ontmoetingen met werkzoekers krijgen werkgevers en recruiters handreikingen hoe zij op een andere manier in gesprek kunnen gaan met kandidaten. Dat gebeurt in een workshop door twee experts van TNO en Vrije Universiteit die zijn aangesloten bij House of Skills, de beweging voor arbeidsmarktvernieuwing in de metropoolregio Amsterdam.

Werkgevers worden uitgenodigd om tijdens de gesprekken echt met de werkzoekers mee te denken over mogelijkheden in het eigen bedrijf en binnen hun zakelijk en persoonlijk netwerk. Nieuwe mogelijkheden komen naar boven door niet in de eerste plaats te kijken naar CV en diploma's, maar naar vaardigheden, vermogens en bereidheid om nieuwe dingen te leren.

Werkzoekers komen tijdens twee voorbereidende workshops te weten hoe zij met andere ogen kunnen kijken naar hun eigen vaardigheden. Dat helpt hun om te onderzoeken welke mogelijkheden ze hebben in een andere branche of functie dan waarin ze vroeger werkten. Met dat onderzoek kunnen ze meteen starten in de aansluitende ontmoetingen met werkgevers en recruiters die openstaan voor vijftigplussers. Tijdens de ochtend kunnen werkzoekers ook terecht bij een aantal specialisten op het gebied van loopbaanontwikkeling, sociale media en sollicitatievaardigheden.

Het volledige programma is te zien op NetwerkcafeZaanstad.nl. Daar kunnen belangstellende werkzoekers en werkgevers zich ook aanmelden.

Meer berichten