Werkgroep Zaans Maritiem biedt projectplan aan aan wethouder Sanna Munnikendam
Werkgroep Zaans Maritiem biedt projectplan aan aan wethouder Sanna Munnikendam ((Foto: aangeleverd))

Projectplan Scheepswerf met Fluitschip aangeboden

ZAANDAM - Kort geleden heeft de Werkgroep Zaans Maritiem van de Vereniging Zaans Erfgoed het 'Projectplan voor Replica 17e eeuwse scheepswerf met fluitschip aan de Zaan' aangeboden aan wethouder Sanna Munnikendam.

De Zaanstreek was in de 17e en 18e eeuw het grootste scheepsbouwcentrum van Europa. De helft van de schepen van de machtige Hollandse handelsvloot in de Gouden Eeuw werd in de Zaanstreek gebouwd. Met een 17e eeuwse scheepswerf -en het daarop te bouwen fluitschip- wil Zaans Erfgoed deze belangrijke Zaanse periode zichtbaar maken. Het zal dan tevens een interessante attractie zijn voor Zaankanters en voor bezoekers van onze streek.

Driemaster

Het te bouwen fluitschip is een driemaster zeilend zeeschip, een type schip dat destijds het meest werd gebouwd. De werf wordt gebouwd op basis van gegevens, die zijn voortgekomen uit opgravingen die eind vorige eeuw langs de Hogendijk in Zaandam plaatsvonden. Het aangeboden plan beschrijft alle werkzaamheden die moeten plaatsvinden, plus de daarvoor benodigde materialen, de organisatie en een raming van kosten en opbrengsten.

Werkgelegenheid?

Er is ook aandacht voor de sociale component: er zullen vele tientallen vrijwilligers helpen om het schip te bouwen, maar er zullen ook gastheren/-vrouwen en gidsen bezoekers over de werf gaan rondleiden, alsmede door de bijbehorende expositieruimte. Ook is er archief- en onderzoekswerk te doen en zullen er werkervarings-, stage-, en inburgeringsplaatsen ontstaan.

Exploitatie

Uit de financiële paragraaf van het plan blijkt dat de exploitatie, bij een redelijk bezoekersaantal, zonder bijdrage van de overheid plaats kan vinden. Voor de investeringskosten (voor de werf zo'n € 1,3 mln en voor het schip in een periode van 5-7 jaar zo'n € 5 mln.) zullen sponsoren en fondsen worden gezocht en subsidies worden aangevraagd. Van de gemeente wordt vooral medewerking en een stuk grond aan de Voorzaan gevraagd.

Overleg met experts

Over het projectplan is door de werkgroep Zaans Maritiem overlegd met vele Zaanse en landelijke experts, zoals de Zaanse stadsarcheoloog, de scheepsbouwers van succesvolle replica's als het expeditieschip van Willem Barendsz en het Statenjacht Utrecht, alsook de voormalig conservator van de maritieme collectie van het Rijksmuseum. Overigens vindt op dit moment ook een locatieonderzoek plaats: de gemeente onderzoekt een aantal locaties aan de Voorzaan, in samenwerking met de initiatiefnemers van Zaans Erfgoed. De resultaten van dit onderzoek zijn op korte termijn te verwachten.

Meer berichten