Twijfel over veiligheid recreatiepark Nauerna

NAUERNA - Gemeente Zaanstad heeft Afvalzorg verzocht om Park Nauerna met onmiddellijke ingang te sluiten. Uit onderzoek is gebleken dat er twijfels zijn over het veilig kunnen recreëren op dit park. Het besluit van de gemeente komt in eerste instantie voort uit advies van de GGD om "de stortlocatie niet meer als recreatieterrein te gebruiken en pas open te stellen nadat de risico's op contact met percolaatwater tot nihil zijn teruggebracht".

De gemeente had de GGD gevraagd zich te buigen over recente onderzoeksresultaten van veiligheidsrisico's, waaronder de mogelijkheid van uittredend percolaatwater.

Percolaatwater is regenwater dat de toplaag ingaat en nadat het in aanraking is geweest met onderliggend afval op een andere plaats weer uittreedt. Dit kan onschuldig zijn, maar afhankelijk van het type afval waarmee het in aanraking is gekomen, kan percolaatwater een risico voor de gezondheid van bezoekers van het park zijn. Sinds gisteren is bij de gemeente bekend dat er ook daadwerkelijk percolaatwater is aangetroffen.

Preventieve maatregelen

Omdat gezondheidsrisico's niet kunnen worden uitgesloten, neemt de gemeente nu het zekere voor het onzekere door preventieve maatregelen te treffen. Prioriteit daarin is de maatregel om het publiek te weren uit het park. Afvalzorg heeft gister de toegang tot het park afgesloten, vandaag informeert de gemeente de bewoners per brief en volgende week tijdens een informatieavond. De gemeente gaat de komende tijd in gesprek met Afvalzorg en de Provincie om te kijken of en wanneer het park weer open kan.

Vervolgonderzoek

Hoewel de kans bestaat dat alle risico's afwendbaar zijn, betreurt de gemeente de situatie ook omdat deze ontwikkeling komt nadat er jarenlang met diverse belanghebbenden (waaronder buurtbewoners en Afvalzorg) uitgebreid is gesproken en nauw is samengewerkt om het gebied om te vormen tot recreatiepark. De komende tijd wordt ieders betrokkenheid en verantwoordelijkheid opnieuw onder de loep genomen en mogelijke risico's voor mens, dier en milieu verder onderzocht en waar mogelijk weg genomen.

Yvette van der Does
Meer berichten