Herbenoeming stadsdichter

ZAANSTAD - Sinds 2007 heeft Zaanstad een stadsdichter. De stadsdichter verwerkt gevraagd of ongevraagd belangrijke gebeurtenissen en onderwerpen in Zaanstad in gedichten. Het doel van de stadsdichter is poëzie dichter bij de inwoners van Zaanstad te brengen en bijzondere gebeurtenissen in Zaanstad op een dichterlijke manier meer bekendheid te geven.

'Stadsdichter' is een (onbezoldigde) eretitel. Het is een rol, die voor twee tot maximaal vier jaar door een dichter kan worden vervuld. De afgelopen twee jaar is de rol met verve ingevuld door Stadsdichter075, bestaande uit dichters Ellis Van Atten en Jeroen van Leeuwen. "De kwaliteit van de gedichten is goed, ze zijn poëtisch en toegankelijk voor een breed publiek", aldus gemeente Zaanstad. Ze hebben meer dan vijfendertig gedichten geschreven en meer dan twintig poëzieactiviteiten georganiseerd. Het Adviespanel Cultuur Zaanstad adviseert daarom positief over de herbenoeming Ellis van Atten als Stadsdichter075 voor twee jaar zodat zij deze positieve inbreng tijdens de jaren 2019 en 2020 kan voortzetten. (Jeroen van Leeuwen is niet voor herbenoeming beschikbaar.)

Yvette van der Does
Meer berichten