Banen huidige medewerkers van Noppes bedreigd
Banen huidige medewerkers van Noppes bedreigd ((Foto: aangeleverd))

Noppes: je blijft je verbazen...

REGIO - Het is hommeles bij Noppes. Zonder adviesaanvraag bij de OR is onlangs directeur Willem Staphorsius ontslagen en een interim directeur aangesteld. De 'feodale manier' waarop de toezichthouders zich gedragen is de OR een doorn in het oog. Zij maken van de Noppes een verdienmodel, helpen de uitgangspunten om zeep en lappen de wet op de ondernemingsraad aan hun laars", somt OR-voorzitter John Knook op. De OR sleept het bestuur nu voor de rechter.

Ondernemingsraad Noppes daagt bestuur voor de rechter

De keten van zestien kringloopwinkels in Zaanstreek-Waterland, IJmond, West-Friesland en Midden-Nederland telt ruim 750 medewerkers, veruit de meesten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij vinden in de zestien winkels een baan die hun een inkomen uit arbeid verschaft, maar wellicht nog belangrijker, zelfrespect en gevoel van eigenwaarde.

Mens op één

Dit zijn nog steeds de uitgangspunten waarop directeur-oprichter Willem Staphorsius leiding geeft aan Noppes. 'Zijn' mensen komen bij hem op één. Juist dat bracht hem in conflict met individuele bestuursleden die naast Noppes nog andere belangen blijken te hebben. Zij willen hem ontslaan, omdat hij niet langer zou passen in het toekomstige model van de kringloop. Voor de OR zijn juist de bestuurders een bedreiging voor het voortbestaan van Noppes.

Het bestuur bestaat uit interim-voorzitter Marjolijn Dölle (directeur WerkSaam in Hoorn), Will Peters (voormalig directeur Baanstede, nu SW-bedrijf regio Utrecht), Moniek Reijnders (manager huisvuilcentrale HVC) en Robert Linnekamp (ex-wethouder milieu van gemeente Zaanstad). Er is een vacature in het bestuur, maar geen van de door Staphorsius voorgedragen kandidaten was 'aanvaardbaar' voor het zittende bestuur.

Belangenverstrengeling

De partner van Will Peters, Yolanda Hoogtanders, is directeur is van Werkom en detacheert mensen naar Noppes. Noppes had afspraken met Werkom dat de vergoeding voor medewerkers met niet meer dan vijf procent per jaar zou stijgen. Toch legt Werkom in 2017 (toen nog Baanstede) een claim bij Noppes neer van 80.000 euro. Staphorsius weigerde te betalen, maar het Bestuur overrulede haar directeur en besloot dat er alsnog 17.000 euro moest worden betaald.

Voor 2019 heeft Werkom een verhoging van maar liefst drieënveertig procent afgekondigd voor de detachering van medewerkers. Knook: "Dat betekent een kostenverhoging voor Zaanstreek-Waterland van 234.000 euro. Hier draaien we amper quitte, dat kunnen we helemaal niet dragen. In dat geval moeten we mensen met een SW-indicatie of een 'beschutte werkplek' terugsturen."

"Dat Staphorsius opkomt voor de belangen van Noppes is logisch. Als het bestuur door mismanagement of eigen belangen Noppes schade toebrengt, roept Staphorsius hen ter verantwoording. Dat is niet alleen logisch, dat eisen wij als OR ook van hem. Staphorsius leeft voor dit bedrijf en voor de mensen die beschut werk nodig hebben. Daar is Noppes juist voor opgericht. Het kan niet zo zijn dat bestuurders via Noppes gaten dichten in de begroting van eigen organisaties," aldus de OR.

Kort geding

In het kort geding eist de OR dat het voorgenomen ontslag van Willem Staphorsius wordt opgeschort, zolang er geen adviestraject is doorlopen. Mogelijk complicerende factor is de installatie, afgelopen maandag, van interim-directeur Annemarie Roggeveen, voorheen directeur bedrijfsvoering en loco-secretaris bij de gemeente Zaanstad. Naar verluidt heeft zij een contract voor vierentwintig uur. Staphorsius wacht het geding voorlopig thuis af.

Knook: "De trein dendert gewoon door. Ze draaien alles om. Alsof wij dwarsliggen en zij van goede wil zijn. Het voorgenomen ontslag van Willem Staphorsius is een ingrijpende verandering voor de organisatie en is als zodanig adviesplichtig. Datzelfde geldt voor de aanstelling van Roggeveen, waar we ook niet in zijn gekend. Dit stichtingsbestuur lapt elke regel aan zijn laars. Zij moeten weg. Anders gaat Noppes er ook nog aan. In essentie gaat de rechtszaak daar over."

Meer berichten