(Foto: aangeleverd)

Funderingsherstel begonnen bij restauratie Fronikboerderij

ZAANDAM – De werkzaamheden aan de Fronikboerderij, te vinden aan het Westerwindpad in Zaandam, zijn inmiddels in volle gang zo laat Stadsherstel weten.

Vanwege de flora en fauna zijn er eerst mussenflats, vleermuiskasten en een paddenscherm geplaatst. Tweede stap was het omliggende terrein begaanbaar te maken en het pand binnen opruimen en veilig te stellen. De Betonhoeve, die het funderingsherstel uitvoert, heeft het gras gemaaid en houten platen gelegd. Ook is het bouwterrein afgeschermd met bouwhekken. Hierdoor kan er veilig gewerkt worden en de buurtboerderij gewoon open blijven.

Funderingsherstel

In het pand zijn de voorbereidende werkzaamheden van het funderingsherstel in volle gang. In het voormalige woonhuis zijn de houten vloeren, waar ze nog aanwezig waren, gedemonteerd. Het water stond tot onderkant balklaag. Om veilig te kunnen werken is hier alvast een werkvloer gestort en zijn de nodige stempels aangebracht. In de stal, hooihuis en dars (ruimte in de boerderij waar het graan gedorst kan worden en wagens en werktuigen gestald worden) zijn eveneens de nodige stut- en stempelconstructies aangebracht. De eind 19-eeuwse boerderij is gelukkig behouden voor het nageslacht en bezit cultuurhistorische waarde. Daarom heeft de Fronikboerderij de monumentenstatus gekregen. In het monument gaat De Heeren van Zorg sociale huurwoningen beheren.

Meer berichten