Verhoging subsidie RTVI Zaanstreek

  Nieuws

ZAANSTAD - Het college stelt aan de raad voor een eenmalige aanvullende subsidie toe te kennen aan RTVI Zaanstreek. Tijdens de vaststelling van de begroting stemde de raad al in met eenmalige verhoging van de subsidie voor RTVI Zaanstreek. Voorwaarde was dat de lokale omroep verder zou professionaliseren. Het college doet dit voorstel nu op basis van de aangeleverde plannen van RTVI Zaantreek en de gemaakte prestatieafspraken.

Wethouder cultuur Sanna Munnikendam: "Hoewel met de aanstelling van de hoofdredacteur een goede eerste stap is gezet, maakt het college zich wel zorgen om de kwetsbaarheid van de organisatie. Het college houdt daarom vinger aan de pols en zal de raad regelmatig informeren over de actuele stand van zaken".


Verder professionaliseren

De extra subsidie wordt gebruikt voor verdere professionalisering. Onderdeel hiervan is de aanstelling van een ervaren hoofdredacteur. Deze zorgt onder andere voor de begeleiding van stagiaires van mediaopleidingen (RTVI Zaanstreek is een erkend leerbedrijf). In de techniek wordt geïnvesteerd met de vervanging van verouderde apparatuur en een actualisatie van de ICT omgeving. Met deze aanpassingen is RTVI Zaanstreek, die voornamelijk met vrijwilligers werkt, in staat om haar toekomstplannen uit te voeren. De gemaakt prestatieafspraken worden in het najaar van 2018 geëvalueerd. Dan bekijkt de gemeente of RTVI Zaanstreek zich aan de afspraken heeft gehouden en aan de professionaliseringsslag heeft voldaan. Op basis van deze evaluatie wordt besloten of de subsidieophoging vanaf 2019 structureel wordt.

Meer berichten