Referendum over Cultuurcluster op 20 juni

  Nieuws

ZAANSTAD - "Bent u voor of tegen het raadsbesluit om het Cultuurcluster te realiseren?" Dat wordt de vraag waarover de (kiesgerechtigde) inwoners van Zaanstad zich mogen uitspreken tijdens een referendum op woensdag 20 juni 2018. Dat heeft de gemeenteraad donderdag besloten, na advies van de onafhankelijke Referendumcommissie.

Door het referendum op 20 juni 2018 te houden, is er genoeg tijd voor een zorgvuldige organisatie van het referendum. Ook is hiermee een redelijke periode beschikbaar voor het voeren van campagne. Tot slot kan de raad hierdoor voor 1 juli, als de vakantieperiode begint, een besluit nemen over het raadsvoorstel waar het referendum over gaat. Het referendum gaat over het raadsvoorstel 'De definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster.'

Goede gesprekken in de stad

Iedereen kan zijn of haar mening over het Cultuurcluster laten weten aan de stad. Daarvoor kunnen ze activiteiten organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een debat of een flyeractie. Hiervoor is financiële ondersteuning mogelijk. Er is maximaal 60.000 euro beschikbaar voor campagneactiviteiten. Dit bedrag wordt verdeeld over drie categorieën: voor, tegen of neutraal. Per categorie is 20.000 euro beschikbaar en per afzonderlijke activiteit maximaal 2.000 euro. De Referendumcommissie vindt het belangrijk dat de activiteiten samen een zo breed en divers mogelijk publiek bereiken. En dat er goede gesprekken in de stad worden gevoerd over de vraag bij het referendum over het Cultuurcluster

Financiële ondersteuning voor campagneactiviteiten

Wie financiële ondersteuning wil, kan zijn of haar campagnevoorstel via de website referendum.zaanstad.nl insturen. Eén voorstel kan uit meerdere activiteiten bestaan. Het insturen van een voorstel kan van maandag 16 april tot maandag 30 april. Op de website staat vanaf die dag ook wat de spelregels zijn en welke vragen op het online-formulier ingevuld moeten worden. De Referendumcommissie bekijkt alle voorstellen en voert in de week van 14 tot 18 mei gesprekken met initiatiefnemers.
Uiterlijk 18 mei horen de initiatiefnemers of ze financiële ondersteuning krijgen om hun activiteit(en) te organiseren en zo ja, hoe hoog het toegekende bedrag is.

Meer informatie

In Zaanstad moet iedereen zich een goed oordeel kunnen vormen over de vraag tijdens het referendum: ‘Bent u voor of tegen het raadsbesluit om het Cultuurcluster te realiseren?’ Op de website referendum.zaanstad.nl staat vanaf vrijdag 6 april informatie over het referendum, het Cultuurcluster en de mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

Meer berichten