Aan de slag voor de bijen in de Zaanstreek

  Nieuws
(Foto: Platform aan de Zaan)
(Foto: Platform aan de Zaan) (rodi.nl)

ZAANDAM - Bijen zijn bepaald geen bijzaak. Deze boerenwijsheid heeft de laatste jaren een wrange klank gekregen. Het lijkt droevig gesteld met de bijen en andere insecten. Dit blijkt ook weer uit het recente nieuws dat mogelijk tweederde van de Nederlandse insecten is verdwenen*. Maandag 11 juni kijkt Platform aan de Zaan in Café Fabriek, Zaandam, wat in de Zaanstreek te doen is om weer een gezonde insectenpopulatie te krijgen.


Flip Valk van het Zaan Natuur & Milieu Centrum (ZNMC) gaat aanwezigen bijpraten over hoe bijen gedijen en hoe zij hun voedsel in de Zaanstreek vinden. De heemtuin van het centrum is een ware oase van wilde planten, vogels en insecten. Midden in de tuin staat een bijenstal en er zijn voor bezoekers bijvriendelijke heemplanten te koop.

Dan zoemt Aan de Zaan uit naar Europa, waar vanaf eind van dit jaar het verbod op het gebruik van drie voor bijen zeer schadelijke bestrijdingsmiddelen in de buitenlucht in werking treedt. "Gelukkig staat de achteruitgang van insecten op de agenda, maar de stapjes die gezet worden, zijn nog maar heel klein. Alle zeilen moeten bijgezet worden om de natuur in Nederland beter te beschermen", aldus van Herman van Bekkem, campagneleider landbouw van Greenpeace. In zijn presentatie pleit hij voor een landbouw zonder bestrijdingsmiddelen en met meer plaats voor de natuur. Dat is ook precies wat er nodig is voor bijen en andere insecten. De boeren helpen ze vaak ook een handje door bijvoorbeeld bestuiving van hun gewassen.

In het tweede deel van de avond gaan aanwezigen zelf actief aan de slag. Ze gaan kaarsen van bijenwas en zaadbommetjes maken om de bijen in de buurt wat extra te helpen. "Kortom, we hopen op een kruisbestuiving van alle Zaanse mensen en initiatieven die de bijen een warm hart toedragen."

Deze gratis bijeenkomst begint om 20.00 in Café Fabriek aan Jan Sijbrandsteeg 12 in Zaandam. Meer informatie over het programma en aanmelden voor deze bijeenkomst kan via www.platformaandezaan.nl.
*www.natuurmonumenten.nl/nieuws/dramatische-afname-van-insecten

Meer berichten