Nieuw Zaans college gepresenteerd

  Nieuws
V.l.n.r: Gerard Slegers, Natasja Groothuismink, Songül Mutluer, Gerard Ram, Rita Noordzij, Sanna Munnikendam, Hans Krieger (Foto: Bart Homburg).
V.l.n.r: Gerard Slegers, Natasja Groothuismink, Songül Mutluer, Gerard Ram, Rita Noordzij, Sanna Munnikendam, Hans Krieger (Foto: Bart Homburg). (rodi.nl)

ZAANSTAD - De zes partijen van de nieuwe Zaanse coalitie - VVD, PvdA, ROSA, D66, CDA en ChristenUnie - hebben maandag 12 juni hun kandidaat-wethouders en bijbehorende portefeuilleverdeling bekendgemaakt.
De partijen en de kandidaat-wethouders zien uit naar de samenwerking met de stad, de gemeenteraad en met elkaar. Tijdens de raadsvergadering donderdag 14 juni werden de kandidaat-wethouders en nieuwe raadsleden door de gemeenteraad geïnstalleerd en benoemd. De gemeenteraad nam bij die bijeenkomst ook afscheid van de wethouders Addy Verschuren en Leny Vissers-Koopman.
De wethouders en hun portefeuilles zien er als volgt uit:
Gerard Ram, VVD, (1 fte) Economische Zaken: Markten & Kermissen, MAAK.Zaanstad, Onderwijs, P&O, Juridische kwaliteit, ICT & Informatievoorziening.
Hans Krieger, VVD (1 fte) Eerste Locoburgemeester: Financiën, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu, Havens & Vaarwegen.
Songül Mutluer, PvdA (1 fte) Wonen en Bouwen, Jeugd(zorg), Ouderenbeleid, Minimabeleid.
Natasja Groothuismink, ROSA (1 fte) Werk & Inkomen, Zorg, Grondzaken, Monumenten en Erfgoed, Dierenwelzijn.
Sanna Munnikendam, D66 (1 fte) Duurzaamheid, Energietransitie & Circulaire economie, Cultuur, Toerisme, Evenementen en Streekmarketing, Natuur en Landschap.
Gerard Slegers, CDA (1 fte) Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren, Openbare ruimte, Sport.
Rita Noordzij, ChristenUnie (0,8 fte) Dienstverlening, Actief burgerschap & buurthuizen, Integratie, Burgerparticipatie.

Meer berichten