Wanneer krijgt kroosduiker een eigen stek?

  Nieuws
De houten kikker in Westzaan. (Foto: Jerry Jahn)
De houten kikker in Westzaan. (Foto: Jerry Jahn) (rodi.nl)

WESTZAAN - Onderaan de snelweg nabij het viaduct in de Middel staat een grote houten kikker. Het dier staat daar maar een beetje halfbakken te staren en lijkt terug te willen naar vertrouwd kroos. Of Jerry Jahn van Dorps Contact Westzaan daar niet iets aan kan doen, hadden een aantal bewoners geopperd. Jerry: "Maar deze Kroosduiker is opgebouwd uit losse balken. Het totale ding is niet te tillen, daar is een vrachtwagen voor nodig. Wanneer de kikker zijn definitieve stek krijgt is aan de eigenaar Pont-Meyer. Tot die tijd is het kwaken tegen het snelwegverkeer.
De kikker is ooit in opdracht van een Finse houtleverancier door een Finse kunstenaar vervaardigd en bij een of andere happening aan de firma Rote - nu Pont-Meyer - cadeau gedaan. Bij de verhuizing van Pont Meyer naar Zaandam is de Kikker gedemonteerd en meeverhuist. Op het oude terrein zouden - en dat is nog steeds de planning - huizen worden gebouwd. Het is altijd, en nu nog, de gedachte van Pont Meyer geweest om de Kikker terug te zetten op zijn oude plek en in bruikleen te geven aan Westzaanse Gemeenschap. Alleen in verband met allerlei procedures met betrekking tot het formeren naar woningbouw op het oude industrie terrein van Pont Meyer heeft deze uitleen nog niet plaats gevonden. De Kikker lag bij de opslag in de weg. Pont Meyer heeft westzaner Wouter Veenings jaren geleden benaderd en gevraagd of hij een oplossing had. Wouter; "Zij wilden van de Kikker af en zo niet dan zou de Kikker in bruikleen gegeven worden aan een school in Gelderland."

Herinnering

"In de wetenschap, dat er veel bewoners van Westzaan zijn welke de herinnering aan Pont Meyer (Rote) door middel van het terug plaatsen van de Kikker zeer belangrijk vinden heb ik aangeboden om de Kikker op mijn terrein te herplaatsen. De Kikker is nog steeds eigendom van de Firma Pont Meyer maar is door een actie van mij in bruikleen gegeven aan de Westzaanse Gemeenschap. Pont Meyer is gaarne bereid om mee te werken aan een voor de toekomst bestendigde plek in Westzaan", aldus Veenings.
Dorps Contact Westzaan heeft ook een idee voor de kikker: "Het zou ook een goed idee kunnen zijn om de kikker midden op de rotonde bij de Westzanerweg te plaatsen, met zijn kop richting Forbo en zijn kont richting de kroosduikers."
Deze Kroosduiker staat dus voorlopig nog even verloren in de Middel met de verlichting van de snelweg dat 's nachts waakt over het Westzaanse stukje emotioneel erfgoed.

Meer berichten