STIPP aan de slag in Poelenburg en Peldersveld

  Nieuws
Voorleesactiviteitn door STIPP. (Foto: Merette Uiterwaal/Gemeente Zaanstad)
Voorleesactiviteitn door STIPP. (Foto: Merette Uiterwaal/Gemeente Zaanstad) (rodi.nl)

ZAANDAM - Vandaag werd door wethouder Gerard Ram de nieuwe naam onthuld van de samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Hogeschool InHolland, het sociaal wijk- en jeugdteam en de gemeente. Studenten van de HvA en InHolland voeren sinds februari al stageprojecten en praktijkonderzoeken uit die een bijdrage leveren aan de opgaven van het actieplan Poelenburg Peldersveld. Vanaf 7 november doen ze dat onder de naam STIPP, Studenten in Poelenburg Peldersveld.

Aan de hand van verhalen en een foto-expositie werd inzicht gegeven in wat de studenten het afgelopen half jaar hebben gedaan en wat de plannen zijn voor aankomend jaar.
De opdrachten sluiten aan op het bestaande dienstenaanbod en worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Sociale Wijkteam en het Jeugdteam. Voorbeelden van opdrachten waar studenten aan werken zijn: organiseren en ondersteunen van activiteiten voor kinderen en jongeren zoals de huiswerkklas, voorleesactiviteiten voor peuters en het opzetten van een 'social media challenge' voor tieners. Daarnaast voert een aantal studenten (actiegericht)onderzoek uit op de opgaves 'jongeren' en 'vuil'. Eén van de plannen voor aankomend semester is het ontwikkelen van een programma rondom opvoedingsondersteuning waarbij studenten langs gaan bij gezinnen voor wensen rond ondersteuning op het gebied van taal en onderwijs.


Achtergrond actieplan

In 2017 is het actieplan Poelenburg Peldersveld vastgesteld. Dit plan was het resultaat van intensieve gesprekken met bewoners en professionals in de wijken. Het plan combineert een harde en zachte aanpak. Dat betekent: kansen voor bewoners die willen ontwikkelen en integreren en hard optreden tegen bewoners die wel kunnen, maar niet willen, overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen. Kort samengevat werkt de gemeente samen met bewoners en partners aan vijf opgaven: jongeren, opvoeding en onderwijs, taal, participatie en armoede en vuil. Dit met het besef dat er daarnaast twee randvoorwaarden vervuld moeten worden om die opgaven te laten slagen (meer woondiversiteit en aanpak ondermijnende criminaliteit).

Meer berichten