Opheffen geheimhouding addendum bij overeenkomst Zaanbrug

  Nieuws

ZAANSTAD/WORMERLAND - Voor de vernieuwing Zaanbrug hebben de betrokken partijen, provincie Noord-Holland en gemeenten Wormerland en Zaanstad nadere afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een addendum waarop iedere partij afzonderlijk geheimhouding had opgelegd.
Belangrijkste reden voor geheimhouding was het feit dat Provinciale Staten nog moest instemmen met het beschikbaar stellen van extra budget en alle partijen wilden voorkomen dat het openbaar maken van financiële gegevens de aanbesteding zouden schaden. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft als hoofdverantwoordelijke voor de aanbesteding op ons verzoek de geheimhouding op het addendum opgeheven bij besluit d.d. 6 november 2018, waarna ook de gemeenten Zaanstad en Wormerland hiertoe hebben besloten. De geheimhouding kan hiermee door de raad worden opgeheven. De nadere afspraken zoals vastgelegd in het addendum bij de overeenkomst Vaart in de Zaan van maart 2010 worden openbaar gemaakt. De financiële stukken zoals de directieraming en de raming tijdelijke verkeersmaatregelen blijven geheim totdat de aanbesteding is afgerond.

Meer berichten