'Het dorpsgezicht komt zo weer terug' - 44 linden aangeplant in Krommeniedijk

  Nieuws
Jan Wouda bij een pas geplante lindeboom. (Foto: Yvette van der Does/Rodi Media)
Jan Wouda bij een pas geplante lindeboom. (Foto: Yvette van der Does/Rodi Media) (rodi.nl)

KROMMENIEDIJK - In het dorp van Jan Wouda is het sinds half november zeer bedrijvig, aangezien er in Krommeniedijk vele kastanjes worden verwijderd. Ze leden aan de kastanjebloedingsziekte en waren niet meer te redden. Dat deed Jan wel wat. Vlak na de oorlog, eind jaren veertig, heeft de geboren en getogen Krommeniedijker (76) de bomen helpen aanplanten, samen met medeleerlingen van zijn lagere school uit het dorp. Bij de huidige werkzaamheden aan de Krommeniedijk, die tot ongeveer eind december duren, komen lindebomen in plaats van de zieke kastanjes.

Jan, die nauw betrokken is bij 'zijn' Krommeniedijk, kan de werkzaamheden vanuit zijn woning in het dorp allemaal nauwlettend gadeslaan. Enkele kastanjes waren al weggehaald omdat ze aan de kastanjebloedingsziekte waren bezweken. "Het wordt weer netjes", zegt hij. "We zijn hier in het dorp bijzonder blij dat er nieuwe bomen geplant worden en dat de berm daarbij ook opgeknapt wordt. De gemeente heeft het hartstikke mooi gedaan. Het dorpsgezicht komt zo weer terug. Alleen zal ik de 44 linden met mijn 76 jaar niet meer groot zien worden, al zijn het geen dunne sprietjes zoals de kastanjes zeventig jaar geleden. Ik heb ze in zo'n zeventig jaar groot zien groeien. In het voorjaar bloeiden ze altijd prachtig, dat missen we wel!"
Het planten gaat er anders aan toe dan zeventig jaar geleden. "Er komt bijna geen schop meer de grond in. Het gaat nu met kranen, met allemaal mechaniek", weet Jan. Zo is er wel meer veranderd. "De weg waar de kastanjes stonden, diende vroeger als verbinding naar Alkmaar. De Provincialeweg was er toen nog niet. De lagere school van Krommeniedijk bevond zich zeventig jaar geleden tegenover de toenmalige brandweerkazerne en die is nu omgedoopt tot verhuurlocatie 't Spuithuis."
De werkzaamheden zouden eerder dit jaar al beginnen, maar eerst moest worden onderzocht of de kastanjes onderdak boden aan vleermuizen. "Dan zouden ze niet mogen worden gekapt. Er bleek echter geen vleermuis te vinden, zodat de klus half november alsnog kon starten."

Meer berichten