Nieuwe leden adviespanel cultuur

  Nieuws

ZAANSTAD - Per 1 januari 2019 eindigt de benoeming van 4 leden van het Adviespanel cultuur Zaanstad. Deze panelleden zijn al 2 perioden van 4 jaar benoemd en moeten aftreden. De vijfde vacature is ontstaan door tussentijds vertrek van een van de leden.
Het college heeft daarom de nieuwe leden van het adviespanel cultuur benoemd. Het gaat om: dhr. J. Velserboer (beeldend kunstenaar), dhr. M. Kuijper (productmanager Meer Muziek Maken), mw. A. Rulkens (docente architectuurgeschiedenis) en mw. A. Diepenbroek (hoofd educatie concertzaal muziekgebouw aan het IJ). Deze mensen zijn aangesteld na een selectieprocedure waarbij vooral is gekeken naar beschikbare kennis, ervaring en netwerken.
Het Adviespanel cultuur Zaanstad adviseert over de verdeling van subsidies voor amateurkunstverenigingen, kleine culturele organisaties, culturele activiteiten en kleinschalige subsidies. Daarnaast geeft het Adviespanel cultuur Zaanstad gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen in relatie tot het cultuurbeleid zoals de nieuwe cultuurvisie.

Meer berichten