Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water

  Nieuws
Landbouwactiviteit. (Foto: aangeleverd)
Landbouwactiviteit. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

NOORD-HOLLAND - Grondeigenaren, zoals landbouwers, die maatregelen willen nemen om de waterkwaliteit of -kwantiteit in Noord-Holland te verbeteren kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Projecten moeten het watersysteem beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, de waterkwaliteit verbeteren of de biodiversiteit in het water versterken. In totaal is 800.000 euro beschikbaar.

De maatregelen moeten bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast, watertekort of verzilting van grond- en oppervlaktewater of bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Deze doelen zijn vastgelegd in de provinciale Watervisie 2021 en de waterbeheerplannen van de waterschappen. Ook projecten die de biodiversiteit in het water gunstig beïnvloeden, komen in aanmerking voor deze subsidie. Daarnaast moet er een directe link zijn met landbouwactiviteiten.
Subsidie kan tot 4 januari volgend jaar worden aangevraagd via de website van de provincie: www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen. Daar staat meer informatie over de voorwaarden, zoals de lijst van investeringen die voor subsidie in aanmerking kunnen komen.
De regeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid. Het bestaat uit verschillende deelregelingen. Per provincie wordt bepaald waar de subsidie het best aan besteed kan worden en op welke manier.

Meer berichten