Luilak bij De Zaansche Molen(s)

  Nieuws

REGIO - Luilak, oftewel langslaper (looielak), bestaat alweer een tijdje. Vroeger vierden de mensen het anders dan nu, met luilakvuren en veel herrie. Toch houdt De Zaansche Molen de traditie zaterdag 3 juni in ere.

Vroeger was luilak ongeveer dit: "Luilak wordt gevierd in het bijzonder op de zaterdag voor Pinkster, waarop ieder zo vroeg mogelijk opstaat. Wie het laatste verschijnt, moet de overigen onthalen op warme bollen met stroop. Op Luilak-morgen gaan de kinderen voor dag en dauw met de korrie, een laag wagentje aan een lang touw, uit naar de naburige dorpen, wat doorgaans aanleiding geeft tot vechtpartijen met de trekkers van andere korries. De kinderen hebben daarbij groene takken bij zich, en brandnetels en vaak ook kikvorsen, die aan de schellen en deurknoppen der huizen, wier bewoners nog niet op zijn, worden opgehangen."
"Onder dit ronddragen van de looielak wordt gezongen: 'Ali, pi-pali, pi-pinksterbloem; de looielak, de slaperige zak, vanmorgen niet vroeg opgestaan, je ken wel weer na bed toe gaan.' Hebben de kleinen eindelijk genoeg van dit ronddragen der takken, dan wordt de looielak te water gegooid. In huis wordt voor de langslaper van het gezin een stoel met groene takken versierd, waarop deze dan moet plaatsnemen. Ook de ouderen staan op deze dag vroeg op en wandelen bijvoorbeeld tot 7 uur, dan drinkt men advocaat, terwijl om 8 uur warme bollen met boter en stroop gegeten worden. Aan de molens wordt door de patroon op bollen getrakteerd. Ieder eet die morgen zo veel brood als hij lust." (Bron De Zaanse volkstaal van Dr. G.J. Boekenoogen)
De Zaansche molens vieren Luilak dus ook volgens traditie, maar op een leuke manier. Vrijdagavond 2 juni viert molen Het Pink Luilak vanaf 19.00 uur tot laat. De molen slaat bij voldoende wind tot middernacht olie. Zoals elk jaar is er ook een poffertjeskraam. Verfmolen De Kat is vrijdagavond van 20.00 tot 0.00 uur gratis geopend met muziek van Less is More. Huiskappers Rikus van 't Ent en Martin van kapsalon Martin's Hairline scheren bezoekers op het oude scheerbankje. Piet Middelhoven vertelt over de geschiedenis van houthandel Stadlander en Middelhoven (met regelmaat, duur 15 minuten) en de luilakbollen met bruine suiker, stroop of radijs ontbreken niet. Zaterdag 3 juni staan meerdere molens vanaf 7.00 uur in Luilakstand.

Meer berichten