Wat willen Rijswijkers weten? (slot) ‘De lokale middenstand moet blijven’

Algemeen
Laura vindt het belangrijk dat de lokale middenstand indien nodig wordt ondersteund.
Laura vindt het belangrijk dat de lokale middenstand indien nodig wordt ondersteund. (Foto: DvE)

De gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart komen eraan. Wij zoeken in deze vierdelige reeks uit wat Rijswijkers belangrijk vinden voor hun stad.

Laura (47) is driekwart jaar geleden met haar partner in Rijswijk komen wonen vanwege het dorpse karakter van de stad. Het behoud daarvan vindt Laura heel belangrijk. Om die reden winkelt ze zoveel mogelijk bij de lokale middenstand, en vindt ze dat die ondersteund moet worden indien nodig. “Ze zullen het niet makkelijk hebben gehad ten tijde van de lockdowns.” Ook het groen in Rijswijk vindt ze een belangrijk onderwerp.

Files en naastenliefde

Hugo (73) en Paulien (77) uit de wijk Leeuwendaal, die een wandeling maken langs de Vliet, noemen het groen ook. “Je moet de stad niet volbouwen. Dat geeft spanningen tussen de mensen”, zegt Paulien. Haar man noemt ook de verkeersproblemen aan de Beatrixlaan. Er fietsen twee mensen langs die vrolijk hun hand opsteken naar het echtpaar. Ze groeten terug. “Rijswijk wil te veel op een te klein gebied”, komt Hugo dan weer ter zake. “Zoals die sneltram op de Geestbrugweg. Maar ook de woningplannen voor de Binckhorst, dat eerst een industriegebied was.” Paulien wil nog een laatste ding kwijt: “Mijn stem gaat naar een christelijke partij. Want christenen geven om naastenliefde.”

Buurthuizen

Fouad (18) mag dit jaar voor het eerst stemmen. Onderwerpen die hij belangrijk vindt? “Rust en veiligheid in de wijk. En voor jongeren zijn er te weinig sportevenementen. Voor jongeren van 15 à 16 jaar moet er een buurthuis komen.” Dit onderwerp werd twee weken geleden ook aangesneden door Omroep West. En vorige week benoemde Ranysha (19) in deze serie eveneens dat activiteiten voor jongeren belangrijk zijn voor de sociale cohesie. 

’Meer te doen voor jongeren’ lijkt het antwoord op de vraag van Roy (59), die aan het hardlopen is over het Jaagpad langs het water. Hij woont sinds dertien jaar in Rijswijk, en maakt zich soms zorgen om de veiligheid. “Ik werk in de zorg,” licht hij toe, “en moet daardoor vaak ‘s avonds laat terug naar huis. Op het plein bij de Hoornbrug zitten er dan groepjes jongeren. Ik vrees wel voor vandalisme.” Een ander punt dat Roy noemt: “De kloof tussen arm en rijk mag wel wat kleiner worden.”

Zijn wens staat haaks op een ingezonden reactie aan deze krant van J.H.M. Koop, die schrijft: “Rijswijk heeft behoefte aan veel meer kapitaalkrachtige inwoners.” Dat leidt volgens Koop tot kostenbesparing voor de gemeente, minder parkeerproblematiek en meer groen in de stad.

In het Elsenburgerbos wandelt Giovanna met haar dochtertje van bijna 2. Giovanna, die in de Muziekbuurt woont: “Ik zou wel willen dat er een clubhuis kwam waar buren en kinderen elkaar kunnen ontmoeten. En meer speeltuinen.”

Parkeerproblematiek en afval

In RijswijkBuiten benoemt Rahil (29) de parkeerproblematiek in deelgebied Parkrijk. “Het aantal parkeerplekken staat niet in verhouding tot het aantal bewoners.” Ook de afvalinzameling laat momenteel te wensen over. Hij wijst naar de twee overvolle containers voor restafval in zijn straat. “Dit zijn de enige verzamelplaatsen voor restafval nu in de buurt. Binnen een dag zijn ze vol.”

In de andere helft van RijswijkBuiten, laat Sander (41) zijn hond uit. Hij komt oorspronkelijk uit Rotterdam en heeft het erg naar zijn zin in de nieuwbouwwijk. De verkeersveiligheid is voor hem een belangrijk punt, en onderhoud aan het groen. “Dat het zo mooi blijft als het is.” Voor zijn hond zou hij wel meer renvelden willen in de wijk. “Daar is genoeg ruimte voor.”

Truus Matheron-Guldenmund oppert een oplossing voor het woningtekort: “Woningen maken van de verslonsde kantoren tegenover de Bogaard. Ook het parkeren zou gratis moeten zijn, dan worden de omliggende wijken niet zo belast en wordt het aantrekkelijker om het winkelcentrum te bezoeken. Zie Leidschendam. Dan leeft het weer en komen er ook meer activiteiten in het winkelcentrum.”

Dit was het slot van ‘Wat willen Rijswijkers weten?’ Uit alle besproken vragen formuleren we ‘De vier vragen van Rijswijk’. De antwoorden van de politieke partijen leest u vanaf 17 februari in de papieren krant.

Rahil in RijswijkBuiten wijst op de parkeer- en afvalproblematiek in de buurt van de Laan van 't Haantje.