Vraag voor gemeenteraadsverkiezingen: meer groen in Rijswijk?

Algemeen
Een groene heuvel met bomen in het Elsenburgerbos. Hoe denken de partijen in Rijswijk over groen in de gemeente?
Een groene heuvel met bomen in het Elsenburgerbos. Hoe denken de partijen in Rijswijk over groen in de gemeente? (Foto: DvE)

Op 14, 15 en 16 maart mag iedereen van 18 jaar en ouder zijn of haar stem gebruiken bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rijswijk. Hierbij heeft u de keuze uit elf partijen. Om u inzicht te geven in hun visie, zijn we de straat opgegaan om uit te vinden ‘wat Rijswijkers willen weten’.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Hoe komt er meer groen in Rijswijk?

ChristenUnie

“1. Door te kijken naar waar hitte-eilanden zijn door verstening in Rijswijk, en deze in kaart te brengen. Binnen vier jaar heeft Rijswijk dan geen hitte-eilanden meer. In overleg met die wijk en buurt waar hitte-eilanden zijn, willen wij het openbare groen uitbreiden waar dat kan, door gras en beplanting aan te leggen die aantrekkelijk is voor mens en dier(tjes). 2. Ook willen we bij alle nieuwbouw de bewoners standaard voorlichten over diervriendelijke, regenwater en hittebestendige tuinen, voor gezamenlijk groen en individuele tuinaanleg. 3. Ook willen we de daken en muren van gemeentelijke voorzieningen zoveel en voor zover mogelijk, voorzien van passend groen.” 

VVD

“Natuur is belangrijk, zij verdient bescherming. Maar de VVD Rijswijk realiseert zich ook dat ruimte schaars is. Daarom blijven we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is in onze dichtbevolkte stad, met een juiste balans tussen wonen, ondernemen en natuur/ recreatie. We kijken niet alleen naar Rijswijk en betrekken het aanbod van natuur in omliggende gemeenten zoals Delft, Den Haag en Westland bij het lokale natuurbeleid. Bij het uitbreiden en onderhouden van groen, werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. De VVD steunt initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden.”

Beter voor Rijswijk

“Laten we het groen in onze gemeente eerst verder op orde brengen. Inzetten op het bijhouden van struiken, bomen en gras. De toegangswegen moeten weer uitnodigend zijn om Rijswijk in te rijden. Bovendien moeten ook andere openbare gebieden onderhouden en onkruidvrij blijven. Hierdoor verbeteren we de leefbaarheid. BVR wil nagaan of de gemeente Rijswijk omscholing kan aanbieden voor mensen die in het groenonderhoud willen werken. Daarnaast wil BVR ook kijken naar de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die zich hiervoor kunnen inzetten. Kijk voor de verdere punten met betrekking op de openbare ruimte naar ons verkiezingsprogramma www.betervoorrijswijk.nu.”

Rijswijks-Belang

“Rijswijk is al 1 van de groenste gemeentes van Nederland, daar is Rijswijks-Belang trots op! Meer groen is mogelijk door inwoners te stimuleren om bijvoorbeeld hun tuin meer te vergroenen, tegel eruit, plant of boom erin. Verder: meer onderzoek naar en onderhoud van bomen. Zieke bomen vervangen voor nieuwe jonge bomen. Daadwerkelijk handhaven dat er voor elke gekapte boom, er elders een terugkomt. In iedere ruimtelijke ontwikkeling bestaande Rijswijkse groengebieden, bossen en parken zo min mogelijk aantasten, en waar mogelijk ecologisch versterken. Deze gebieden vooral als woon– en leefgebieden voor dieren bestempelen.”

PvdA

“Onze speerpunten zijn: Een eerlijk Rijswijk, betaalbare woningen en een groene stad. Speerpunt groene stad: een groene omgeving is gezond. De luchtkwaliteit moet beter: Zeven sigaretten roken we hier dagelijks mee. Dus meer bomen en openbaar groen tegen hittestress, groene gebieden als Pasgeld groen houden, nieuwbouw klimaatneutraal maken, sociale huurwoningen snel isoleren, Zon op Rijswijk ondersteunen, en de Beatrixlaan ondertunnelen. We hebben er al voor gezorgd dat de milieueffecten van bouwen in Pasgeld beter onderzocht worden. En de raad is nu voor de Geestbrugweg groen en autoluw. Check wat wij en anderen stemden op https://stemcheckerrijswijk.nl/groen.”

Wij.Rijswijk

“In Rijswijk zijn we trots op ons groen. Daarom vergroenen we bij stadsvernieuwing, zoals in Bogaard Stadscentrum en het Havengebied. Moeten bomen worden gekapt dan planten we altijd terug. Onze parken richten we beter in voor sport, recreatie en ontspanning. De buitengebieden moeten groen blijven. Soms is dat lastig door oude afspraken, waar we het liefst vanaf willen, zoals in Pasgeld Oost. Want ook daar willen we zo min mogelijk bouwen. Met goed onderhoud zorgen we voor biodiversiteit en veiligheid. Groen is noodzakelijk voor een toekomstbestendige en leefbare stad, met schonere lucht, zonder hittestress en wateroverlast. Lees meer op wijrijswijk.nl/groen.”

CDA

“Het CDA vindt dat de openbare ruimte beter benut kan worden voor groenaanleg. Beter onderhoud is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Oudere Rijswijkers kennen de overvloedige rozenperken nog wel die vroeger het visitekaartje van Rijswijk waren. Het CDA wil dat de gemeente massaal bloembollen, bloeiende planten en struiken aanplant. Vrijwilligers en jongeren met een maatschappelijke stage kunnen hier ook bij betrokken worden. En als we dat combineren met een publieksactie om ook inwoners bloembollen te laten planten, kan Rijswijk toegroeien naar een openbare ‘Keukenhof’ en ook aantrekkelijker worden voor bezoekers. Rijswijk moet als groene gemeente weer een kleurig visitekaartje krijgen.”

Groenlinks

“Simpelweg door meer groen aan te leggen en het bestaande groen niet vol te bouwen. Maak groen uitgangspunt van nieuwbouwprojecten; zie het niet als sluitpost. Zorg voor groene daken en gevels op verdichte plekken. De kwaliteit van groen moet ook beter, door jongvolwassen inheemse bomen terug te plaatsen na onvermijdbare kap; divers, klimaatbestendig en goed voor de biodiversiteit. Groenzones en parken verbinden we beter met elkaar en particulieren stimuleren we tegels te vervangen door groen, door buurtbudgetten, geveltuintjes en boomspiegeltuintjes. De gratis-boom-actie wordt nieuw leven ingeblazen. En we zetten in op natuurervaringslessen in de Natuurtuin in het Wilhelminapark.”

Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid

“Rijswijk heeft een hoge groen standaard. Het winnen van de Groene stad Challenge 2021 heeft dit nog eens bevestigd. De PVG&R gelooft in het investeren in het ecologisch beheer. Investeren in het bestaande groen moet ervoor zorgen dat de natuur een betere kans krijgt om verder op te bloeien. Daarnaast zijn wij een groot voorstander van groene parkeerplaatsen, ook wel grasparking genoemd. Naast de ecologische voordelen zou grasparking ook voor opvrolijking van de Rijswijkse straten zorgen. Tot slot zijn wij voorstander van het promoten van dakbegroeiing. Naast biodiversiteit zorgt dakbegroeiing voor verkoeling en wordt het regenwater beter afgevoerd.”

D66

“58% van het oppervlak in Rijswijk is groen. Daarom werd Rijswijk uitgeroepen tot Groenste Stad van Nederland, iets om trots op te zijn! Dit groen moeten we koesteren en goed onderhouden. Met een investering van 3,5 miljoen in de Landgoederenzone en een nieuw onderhoudsplan zetten we goeie stappen. Inwoners kunnen ook zelf wat doen: tegel eruit, plant erin. Onze mooie parken zoals het Wilhelminapark en Elsenburgerbos mogen niet verder bebouwd worden. Gebiedsontwikkelingen zoals Bogaard Stadscentrum en Havenkwartier bieden juist een grote kans om de versteende binnenstad te vergroenen. Een geslaagd voorbeeld is de herinrichting van het Bogaardplein. Meer weten? Zie www.d66.nl/rijswijk.”

Stoudt

“Stoudt is van het Doe-Het-Zelven. Bij elke vraag aan de gemeente zal vanuit Stoudt de eerste reactie zijn: ‘Hebben jullie een eigen uniek idee of plan? Werk het uit en betrek Stoudt er alvast bij’. Stoudt zal helpen, de weg wijzen en voor dit plan opkomen in de gemeenteraad. Houd als groep het initiatief zo lang als mogelijk vast, laat zo min mogelijk over aan anderen en bedrijf zo DHZ-politiek!! Des te groter de kans op SUCCES!!! Oproep: Kom met een uniek groen plan!! STOUDT HELPT. Info: www.stoudtopb.nl / info@stoudtopb.nl / rkrumeich@rijswijk.nl.”