Vraag voor gemeenteraadsverkiezingen: parkeerproblematiek in Rijswijk?

Algemeen
Parkeerproblematiek begin dit jaar in de wijk Vrijenban.
Parkeerproblematiek begin dit jaar in de wijk Vrijenban. (Foto: FL)

Op 14, 15 en 16 maart mag iedereen van 18 jaar en ouder zijn of haar stem gebruiken bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rijswijk. Hierbij heeft u de keuze uit elf partijen. Om u inzicht te geven in hun visie, zijn we de straat opgegaan om uit te vinden ‘wat Rijswijkers willen weten’. Hieruit zijn vier vragen geformuleerd. Deze vraag gaat over de parkeerproblematiek in Rijswijk:

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Wat is uw oplossing voor de parkeerproblematiek?

Rijswijks-Belang

“Voor héél Rijswijk 1 parkeervergunning tegen gereduceerd tarief, weg waterbed-effect. De infrastructuur zal in sommige delen van Rijswijk opnieuw bekeken moeten worden en worden aangepast. Je zal je als gemeente moeten afvragen tot hoeveel inwoners je wil blijven groeien. Alleen woningen bijbouwen als we zeker weten dat Rijswijk leefbaar blijft. Het verkeer mag niet dichtslibben en er moet genoeg ruimte zijn voor groen. Wat Rijswijks-Belang betreft is het absorptievermogen aardig bereikt nu Rijswijk richting de 70.000 inwoners gaat.”

CDA

“De parkeergelden mogen geen melkkoe worden. De parkeerproblematiek is voor het CDA primair een probleem van schaarsteverdeling. Zeker waar het gaat om de oude wijken in onze gemeente die niet zijn berekend op autoverkeer. Autodelen kan in het ruimtegebruik helpen. Deelfiets-concepten ook, maar geen rondslingerende deelscooters. Bij nieuwbouw kan geen rekening meer worden gehouden met twee parkeerplaatsen voor de deur. Nieuwe bewoners van stadsgebieden als de Boogaard of het Kesslerpark kunnen gebruik maken van goed openbaar vervoer. Anderzijds moet een parkeervergunning voor heel Rijswijk gelden. Het ingewikkelde zonesysteem moet worden afgeschaft. Mantelzorgers moeten overal vrij kunnen parkeren.”

ChristenUnie

“1. Door woningen te bouwen bij bestaand OV. 2. Door de hoofdfietspaden richting Delft, Den Haag, het Westland etc. versneld te asfalteren, waardoor het aantrekkelijker wordt om met de fiets naar andere steden te gaan voor werk. 3. Door waar er gemeten te hoge parkeerdruk is, de vergunning voor een tweede auto duurder te maken. 4. Door ons hard te maken voor goede blijvende busverbindingen door Rijswijk heen. 5. Door samen met de bewoners van Rijswijk en betrokken partijen, het stations(gebied) aantrekkelijker te maken als opstapplek voor een comfortabele reis zonder auto.”

VVD

“Op sommige plekken is het lastig om dichtbij huis te parkeren. Door uit te gaan van een juiste balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid, wil VVD kijken wij hoe we voldoende parkeergelegenheid kunnen realiseren. Een auto is tenslotte vaak geen keuze, maar hoognodig voor woon-werkverkeer. Ook voor bedrijven is parkeerruimte voor klanten nodig. Betaald parkeren in Rijswijk werkt goed. In kadernota parkeren staat duidelijk beschreven wanneer en waar betaald parkeren kan worden ingevoerd. De opbrengst van het betaald parkeren moet in ieder geval bestemd blijven voor inrichten parkeerplekken, inclusief handhaving en toezicht. Ook voor het laag houden van de parkeertarieven. De VVD is tegen verhoging van de vergunning voor de tweede auto.”

Stoudt

“Rijswijk is een snelgroeiende gemeente in de Randstad met een enorme woningbouwplannen (en terecht!). Voor de kiezer is het heel fijn te horen dat de “negen parkeervriendjes” nu beloftes doen om parkeerplaatsjes veilig te stellen. DIT IS MAAR HEEL TIJDELIJK (ongeveer 3,5 jaar). Het toekomstige inwonertal loopt zo hard op in Rijswijk en Den Haag dat je nooit genoeg parkeerplaatsen kan creëren en het hele verkeer verder vastloopt. Ook de “negen vriendjes” weten dit! Oproep: ZOEK DUS NAAR ANDERE MANIEREN VAN VERVOER. Info: www.stoudtopb.nl | info@stoudtopb.nl | rkrumeich@rijswijk.nl.”

Beter voor Rijswijk

“Om de bereikbaarheid van het Huis van de Stad te verbeteren en de parkeeroverlast te beperken, dient er een nieuwe parkeergarage onder de naastgelegen vijver te worden gerealiseerd. BVR is van mening dat parkeertarieven en zones niet eindeloos verhoogd of uitgebreid kunnen worden. Als parkeertarieven te hoog zijn, blijft het winkelend publiek weg. Dat is zowel voor de ondernemer als voor de gemeente een onwenselijke situatie. BVR pleit voor een vereenvoudiging van het huidige parkeerbeleid, minder zones, een vergunning voor heel Rijswijk en het eerste uur gratis bezoekersparkeren in de betaalde zones. Nieuwsgierig? Kijk voor de verdere standpunten op www.betervoorrijswijk.nu.”

Partij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid

“De parkeeroverlast in Rijswijk bestaat uit meerdere componenten en heeft geen eenzijdige oplossing. Helaas zien we een verschuiving van de parkeerdrukte naar Rijswijk toe vanuit de buurgemeente(n). Auto’s die enkel geparkeerd staan in Rijswijk wegens een financieel motief, dienen wij te weren middels betaald parkeren in combinatie met vergunningen voor belanghebbenden. Parkeren is onderdeel van de leefbaarheid van de gemeente. Wij zien graag dat inwoners de mogelijkheid hebben om dichtbij huis te kunnen parkeren. Daarnaast willen wij deelauto’s een prominentere rol geven in onze gemeente. De deeleconomie moet Rijswijk gaan helpen in het verminderen van het aantal (geparkeerde) auto’s in Rijswijk.”

PvdA

“De PvdA is voor een eerlijker en groener Rijswijk. Wij willen minder auto’s en meer OV, ruimte voor fietsen en wandelen en meer deelauto’s. De PvdA wil ook schonere auto’s en daarom meer laadpalen, want we hebben bijna de vieste lucht van Nederland. Tenslotte, veel partijen willen lagere parkeertarieven. Maar parkeren is nu al niet kostendekkend. Dat betekent dat mensen zonder auto via belasting meebetalen aan het parkeren van mensen met auto. Dat is niet eerlijk. Daarom wil de PvdA een kostendekkend tarief. Stem 16 maart voor een eerlijk en groen Rijswijk. Ga voor Gijs, stem PvdA, lijst 7.”

D66

“Voor het parkeren van fietsen moeten er meer fietsnietjes komen en grotere stallingen. Die kunnen slimmer worden ingepast, bijvoorbeeld in lege winkels. Voor de auto is het maatwerk per wijk. In de ene wijk is betaald parkeren een oplossing. Bewoners kunnen met een vergunning voor 45 euro het hele jaar door parkeren en vreemde auto’s worden geweerd. In de andere wijk is een parkeergarage de oplossing, zoals in Oud-Rijswijk. Dan kunnen de auto’s in de garage en de mensen op het terras! We moeten in ieder geval een discussie voeren over hoe we de schaarse openbare ruimte inrichten. D66 Rijswijk wil zo veel mogelijk ruimte geven aan veilige fietspaden, voetgangers, speelplekken en groen.”

GroenLinks

“70 procent van onze openbare ruimte is op dit moment ingericht voor het gebruik van auto’s. Dit vindt GroenLinks niet houdbaar voor de toekomst, als we onze stad leefbaar willen houden. We hebben meer groen nodig, niet meer steen voor parkeerplaatsen. Om het aantal noodzakelijke parkeerplaatsen terug te brengen zet GroenLinks in op het faciliteren van andere mobiliteitsvormen, zoals het verruimen van de mogelijkheden voor deelauto’s. Als we parkeerplaatsen aanleggen dan vindt GroenLinks dat die groen, waterdoorlatend en kostendekkend moeten zijn. De parkeeropbrengsten dekken nu de kosten voor parkeerfaciliteiten niet. Daarom pleiten wij voor een duurdere parkeervergunning vanaf de tweede auto.”

Wij.

[De redactie beschikt voor deze vraag niet over een bijdrage van Wij.]

 De partij-logo's.