Er wordt veel gebouwd in Rijswijk, zoals hier in 't Haantje RijswijkBuiten.
Er wordt veel gebouwd in Rijswijk, zoals hier in 't Haantje RijswijkBuiten. (Foto: DvE)

Vraag voor gemeenteraadsverkiezingen: aanpak woningtekort Rijswijk? (3)

Algemeen Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart leggen we de Rijswijkse partijen iedere week een vraag voor die we op straat hebben gehoord. Deze vraag gaat over het woningtekort in Rijswijk.

Wat is de juiste aanpak van het woningtekort?

VVD Rijswijk

VVD Rijswijk steunt bouwplannen in Havenkwartier, Bogaard-stadscentrum, Rijswijk-Buiten en Pasgeld. Ook het onder voorwaarden herbestemmen van kantoorpanden helpt om woningnood op te lossen. Aandacht voor middenhuur. De VVD concentreert hoogbouw in en rond de Beatrixlaan. Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over het goed onderhouden/verduurzamen van woningen en voorkomen van scheefwonen, het leefbaar houden van buurten en het stimuleren van doorstroming. In regionaal verband moeten gemeenten die nog niet voldoen aan de norm van 30% sociale woningbouw gestimuleerd worden extra te bouwen. Het aantal sociale woningen in Rijswijk blijft gelijk. VVD is tegen splitsing, verkamering en voor een eis tot zelfbewoning.

CDA Rijswijk

Op voorstel van het CDA is de koers voor huisvesting gewijzigd. Er is nu al een enorme voorraad -naoorlogse - sociale huurwoningen in Rijswijk. Van bewoners heeft het CDA veel klachten over achterstallig onderhoud gehoord. Als dit niet snel wordt aangepakt, leidt dit tot onleefbare wijken. Daarom is met de corporaties afgesproken dat het inhalen van achterstallig onderhoud absoluut voorrang krijgt. Op initiatief van het CDA is de bouw van betaalbare huurwoningen gestart voor mensen met middeninkomens. Rijswijk heeft de primeur om deze huizen zelf te bouwen en beheren met gegarandeerde lage huurprijzen. Hier wil het CDA Rijswijk mee doorgaan.

D66 Rijswijk

Er liggen plannen voor ruim 10.000 nieuwe woningen tot 2040. Daarbovenop komt geen extra nieuwbouw in Rijswijk. Er wordt in onze groene zones niet meer gebouwd dan in de huidige plannen is vastgelegd. In deze plannen moet extra rekening gehouden worden met hen die nu moeilijk een huis vinden: jongeren, gescheiden ouders, één-oudergezinnen en vergunninghouders. Senioren moeten in Rijswijk kunnen blijven wonen, ook als ze kleiner willen wonen. Duurzame renovatie van bestaande woningen en naoorlogse wijken staat voor ons hoog op de agenda. Je veilig voelen in een betrokken buurt waar je met elkaar een praatje maakt, dát is Rijswijk.

Partij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid

Een passende woning is een basisbehoefte, daar heeft iedereen evenveel recht op. De PVG&R geeft de voorkeur aan opties waardoor er niet gebouwd hoeft te worden, wat ten koste kan gaan van ons gewaardeerde groen. Wij willen gebruik maken van de leegstand in heel Rijswijk om het woningtekort aan te pakken. Dit kunnen we doen door de leegstaande panden te renoveren en te transformeren naar volwaardige woningen. Transformeren heeft te alle tijde de voorkeur boven slopen en opnieuw bouwen. Daarnaast zijn wij voor een zelfbewoningsplicht voor koopwoningen. Wij willen beleggers, die de prijzen opdrijven, namelijk weren van de Rijswijkse woningmarkt.

Beter voor Rijswijk

Rijswijk is de komende jaren veel aan het bouwen. Over tien jaar wonen er ruim 65.000 inwoners. Dit vraagt wat van een stad. Rijswijk bouwt de komende jaren voornamelijk voor de middeninkomens. Daarmee bevorderen we hopelijk de doorstroom. De woningbouwverenigingen moeten zich inzetten op renovatie van de vele oude sociale woningen. Uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen zal in overleg met de regio moeten worden bezien. Verder moeten we voorzichtig zijn met bouwen in het groen. Bijvoorbeeld Pasgeld en de vele parken moeten we koesteren. Nieuwsgierig waar BvR zich de komende jaren voor wil inzetten? Kijk dan op www.betervoorrijswijk.nu.

Rijswijks-Belang

Huizen zijn geen melkkoe. Goede volkshuisvesting is een grondrecht voor iedereen. Het is lastig om hier als gemeente invloed op uit te oefenen, maar alle Rijswijkers hebben recht op een goede, betaalbare woning en daar zijn slimme oplossingen voor nodig. Bij nieuwe woningbouw voldoende betaalbare woningen en voorrang voor Rijswijkers. Onze inzet is om regionaal nieuwe afspraken te maken over het percentage (75%) woningen voor eigen inwoners. Doorstroom van alleenstaande ouderen in eengezinswoningen stimuleren door in te zetten op meer kleinschalige woonzorgcomplexen nabij winkelvoorzieningen en OV. Hierdoor komt er voor starters meer woonruimte beschikbaar. Meer kleinschalige woonvormen, zoals Tiny houses.

ChristenUnie

1. Voor starters en jongeren; door (hoog) te bouwen of te herbestemmen bij bestaand OV, zodat er meteen een goede autoluwe infrastructuur tot stand komt. 2. Door vast te houden aan 30% sociale woningbouw als norm bij nieuwbouw. 3. Door expliciet (sociale) woningbouw te bieden in iedere wijk voor aangepaste woningen voor gezinnen met een gehandicapt kind, of chronisch ziekte. 4. Door collectieve (meerdere generaties) woonvormen aan te bieden voor ouderen, met gezamenlijke voorzieningen, die het aantrekkelijk maken voor ouderen en lege nesters om hun gezinswoning daarvoor te verruilen.

Stoudt

Starten op de huur- en woningmarkt is een groot en dramatisch probleem. Stoudt, maar ook de hele raad na de verkiezingen heeft geen pasklare oplossingen hiervoor. Deze belofte zou pure kiezersbedrog zijn! FORMEER over de partijen heen een “BOUW ACTIEGROEP”, met starters en professionals hierin. Loop (weer) het hele oppervlakte van Rijswijk langs en plan waar (tijdelijke) behuizing of om/herbouw gecreëerd kan worden. Kom met snelle bouwplannen in kantoren, containers etc… Geef de groep een groot mandaat mee.
Breng dit plan bij de gemeenteraad in!
Oproep: FORMEER BOUW-ACTIE GROEP!! info: www.stoudtopb.nl | info@stoudtopb.nl | rkrumeich@rijswijk.nl.

Wij.Rijswijk

De verdeling van huurwoningen gaat regionaal dus het woningtekort kunnen we alleen samen met de regio aanpakken. Kwaliteit gaat wat Wij. betreft voor kwantiteit: de stad slibt dicht en de leefbaarheid staat op het spel. We kunnen met slimme stadsvernieuwing wel inzetten op woningbouw waarbij we de stad verfraaien en vergroenen. Kleine starterswoningen, eengezinswoningen voor middeninkomens en initiatieven zodat Rijswijkse ouderen met voorrang binnen de eigen stad kunnen doorstromen. We bouwen in plaatsen waar leegstand is, zoals in de het Bogaardgebied en de Plaspoelpolder.

PvdA

De PvdA Rijswijk vindt het schandalig dat er duizenden woningen gebouwd worden, maar geen sociale huur. Wij willen dertig procent sociale huur bij nieuwbouw: de wachtlijst is acht jaar. Woningen voor starters, politieagenten, verpleegkundigen, leraren, studenten, ouderen. De maximale huur is €750,- voor bruto inkomens tot €3400,- per maand. Meer dan een modaal salaris! Leraren en zorgpersoneel krijgen voorrang. En we isoleren, want energierekeningen zijn onbetaalbaar. We steunen starters met sociale koop en verplichte zelfbewoning van alle koopwoningen. We bouwen groen en duurzaam, startend met leegstaande kantoorpanden. Check stemgedrag op stemcheckerrijswijk.nl/wonen en ons woonmanifest op rijswijk.pvda.nl.

GroenLinks

Rijswijk moet zo snel mogelijk weer sociale nieuwbouw toevoegen. De motie van o.a. CDA, VVD, D66 en Rijswijks Belang om voorlopig geen nieuwbouw in de sociale sector te plannen, maakt het voor veel woningzoekenden bijna onmogelijk om een woning te vinden. Ook voor middeninkomens is sociale woningbouw belangrijk, want voor hen is zogenaamde “middenhuur” en “middenkoop” vaak nog steeds te duur. GroenLinks wil diverse wijken waarin ouderen de mogelijkheid hebben om in hun eigen wijk te blijven wonen. Daarnaast heeft GroenLinks er voor gezorgd dat er gekeken wordt naar opkoopbescherming door zelfbewoning, zodat we grote beleggers buiten de deur houden.

Afbeelding
December-cadeautip: betaalbare kunstwerken bij Galerie Arti-Shock Cultuur 15 uur geleden
Afbeelding
Westlandse voorjaarsbeurs bloemenveiling verplaatst naar Rijswijk Werken 15 uur geleden
Afbeelding
De sloop van de Sterpassage is bijna compleet Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Column: ‘Sinterklaas en Pieterbaas-tradities’ Column 19 uur geleden
Afbeelding
Rijswijk kleurt oranje Cultuur 22 uur geleden
Afbeelding
Dit bedrag haalde de Rijswijkse Fabienne (10) op voor Stichting Dada Zorg 28 nov, 22:03
Afbeelding
Lokomotief MSE2 levert ongelooflijke prestatie en gaat door naar achtste finales Sport 28 nov, 20:33
Afbeelding
Expositie in Huis van de stad herkenbaar voor jongere van nu Cultuur 28 nov, 17:33
Afbeelding
Documentaire Tamara Hoek ‘Eenzame Rijswijkse senioren’ wint prijs Cultuur 28 nov, 14:45
Afbeelding
Ook Rijswijk doet mee aan bouwen tegen wateroverlast en hittestress Algemeen 28 nov, 14:09
Afbeelding
Heinenoordtunnel (A29): nachtafsluitingen 7 tot en met vrijdag 9 december Algemeen 28 nov, 13:14
Afbeelding
Transporttarief Stedin in 2023 tien euro per maand duurder Financieel 28 nov, 11:38
Afbeelding
De winterdip, hoe kom je hier doorheen? Sport 28 nov, 11:34