Is er meer huiselijk geweld in Rijswijk, of is de meldingsbereidheid hoger?

Algemeen
Er zijn in Rijswijk meer meldingen van huiselijk geweld tussen partners dan in Delft, Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, ontdekte Wil van Nunen (PvdA) in februari.
Er zijn in Rijswijk meer meldingen van huiselijk geweld tussen partners dan in Delft, Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, ontdekte Wil van Nunen (PvdA) in februari. (Foto: Pixabay)

Uit cijfers van het CBS bleek onlangs dat er in Rijswijk bovengemiddeld veel huiselijk geweld is tussen (ex-)partners. Volgens het college komt dat doordat het meldingssysteem in Rijswijk goed werkt, en agenten heel alert zijn. Met dat antwoord neemt Wil van Nunen (PvdA) geen genoegen.

Waarom gaat het juist in Rijswijk zo vaak mis tussen (ex-)partners? Dat vroeg Van Nunen medio februari aan het college. Wellicht komt er vaker agressie voor in bepaalde wijken onder sommige (leeftijds-)groepen, of speelt gezinsgrootte een rol. En wat doet de gemeente eraan? Dat waren een paar van de vragen die zij schriftelijk stelde.

Meldingsbereidheid

Er worden meer meldingen gedaan in Rijswijk en de politie let beter op, luidt - vrij vertaald - het antwoord van het college, dat allereerst aangeeft op de hoogte te zijn van het relatief hoge aantal meldingen. “Inhoudelijk kunnen we niet duiden waarom dit percentage hoger is in Rijswijk dan in andere gemeenten. Een verklaring kan zijn dat de meldingsbereidheid in Rijswijk hoog is.”

Hier zou het college best eens gelijk in kunnen hebben. Waar meer rook is, is niet altijd meer vuur. Maar het blijft een aanname, die niet is gebaseerd op onderzoek. Dat vindt ook Van Nunen.

Ik hoop het college met mijn vragen te hebben wakker geschud

Een andere verklaring van het college voor het hoge aantal meldingen is de alertheid van de politie in Rijswijk op huiselijk geweld. Een nadere beschouwing van de cijfers laat zien dat de meeste meldingen bij Veilig Thuis inderdaad van de politie afkomstig zijn. Ook spelen er mogelijk meer risicofactoren in Rijswijk: er zijn veel scheidingen en er is veel armoede. Die twee bronnen van stress verhogen het risico op huiselijk geweld.

Dashboard

Binnenkort is het dashboard Ketenmonitor van Veilig Thuis operationeel, zo verwacht de gemeente verder. Daarmee kan preciezer worden gezien hoe de vork in de steel zit en hoe de gevallen van huiselijk geweld worden aangepakt. “Komt het door armoedeproblematiek? Door kleine behuizing?”, vraagt Van Nunen zich af. Dat moet onderzocht worden. 

Bij de aanpak van huiselijk geweld werkt de gemeente samen met tal van instanties. Áls het dan mis is gegaan binnen een gezin, is de fase van herstel- en nazorg iets dat extra aandacht krijgt in Rijswijk. De professionals in deze gemeente worden daar speciaal voor opgeleid. Want wat voor Rijswijk vooral belangrijk is, laat het college weten, is het verminderen van het aantal hermeldingen, en te zorgen dat huiselijk geweld en kindermishandeling ook op lange termijn minder voorkomen. Maar een veilig thuis voor iedereen is niet van de een op de andere dag realiteit. “Daarvoor is een lange adem nodig”, erkent het college.

Van Nunen gaat de komende raadsperiode door in de gemeenteraad en blijft nauwlettend de vinger aan de pols houden. “Ik kwam bij toeval achter dit schrikbarend hoge cijfer. Er is meer huiselijk geweld in Rijswijk dan bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en zelfs Den Haag. Ik hoop het college met mijn vragen te hebben wakker geschud. De cijfers van het CBS worden elk half jaar geüpdatet. Zo is wel te zien of het beleid van de gemeente effect heeft.”