Het asielzoekerscentrum in de Plaspoelpolder.
Het asielzoekerscentrum in de Plaspoelpolder. (Foto: Robert Heijdemann)

Liveblog: Spoeddebat Rijswijk sluiten of openhouden asielzoekerscentrum

Algemeen Azc

Na twee eerdere verlengingen willen diverse politieke partijen dat het asielzoekerscentrum (azc) aan de Lange Kleiweg in Rijswijk nu écht per afgesproken datum, 1 juni 2022 sluit. GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en PG&R vinden dat maatschappelijk onverantwoord en dienen vanavond een motie in bij de gemeenteraad om het azc toch langer open te houden. In dit liveblog houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in het debat.

 • 19 apr 2022, 21:15

  Er zijn geen zaken voor besluitvorming. Het spoeddebat wordt afgesloten. Het is nog onbekend of het asielzoekerscentrum per 31 mei definitief sluit. Plannen voor flexibele huisvesting op het terrein worden de komende weken verder uitgewerkt door het college. Dit is het einde van dit liveblog.

 • 19 apr 2022, 21:13

  Braam: “Jammer, want die motie (van D66 en Wij.Rijswijk, red.) mag dan zijn ingetrokken, maar ik begreep de intenties wel en ik begreep dat de insteek is om vooral in de regio (niet alleen in Rijswijk, red.) vluchtelingen op te vangen. Ik zou Van de Laar willen meegeven om vooral die discussie in de regio op te starten en daar niet mee te wachten.” Van de Laar reageert: “Overbodige oproep. We zijn allang gestart met gesprekken met de regio.”

 • 19 apr 2022, 21:12

  Sleddering (VVD): “U heeft geen mening over de motie gegeven, ik neem aan dat u dat de volgende raadsvergadering wel gaat doen.” Wethouder Van de Laar: “Dit is echt een vraagstuk voor de raad.”

 • 19 apr 2022, 21:12

  Van Dam (Wij.Rijswijk): “Het lijkt me logisch om die tijd (tot 10 mei, red.) te nemen om meer uit te zoeken, zodat de volgende raadsvergadering wel een juiste beslissing kan worden genomen.”

 • 19 apr 2022, 21:11

  Van Enk (CDA) vraagt of er dan het een en ander op papier kan worden gezet voor de volgende raadsvergadering op 10 mei. Van de Laar zegt geen toezegging te kunnen doen. Van Enk: “We zeggen de wethouder graag toe dat die termijnen even over het hoofd worden gezien, maar dat er in elk geval uitleg wordt gegeven. Die statushouders (die nu verblijven op het azc, red.) hebben wel al duidelijkheid, dan moet de rest toch ook helder kunnen worden gemaakt?” Van de Laar: “Er is een bepaalde mate van onzekerheid, en die is vanavond niet kleiner geworden.”

 • 19 apr 2022, 21:08

  Wethouder Van de Laar: “De moties zijn niet meer aan de orde van deze dag. Dus ik weet even niet wat ik daar nog over kan zeggen. COA komt op zich heel helder de afspraken na. Ik heb geen andere aanleiding om te twijfelen dat het COA niet zijn afspraken zal nakomen. Verder wil ik nog even verduidelijk: het COA is verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers, en de gemeente voor de huisvesting van Oekraïners. En de gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders.” Van de Laar geeft aan dat gestreefd moet worden naar duidelijkheid. “Aangezien de motie is uitgesteld naar 10 mei, concludeer ik dat wij voort kunnen met het uitwerken van het voorstel en dat het COA voort kan met het huisvesten van de bewoners van het azc.” Van de Laar benadrukt dat hij niet heeft toegezegd dat er 10 mei een raadsvoorstel ligt. “Maar we werken er met man en macht aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over hoe dat voorstel eruit zou zien.”

 • 19 apr 2022, 21:05

  Elze Woudstra (D66) houdt de motie (van Wij.Rijswijk en D66) aan voor nader overleg. De motie maakt geen onderdeel meer uit van de vergadering.

 • 19 apr 2022, 21:04

  Duidelijk is inmiddels dat de beslissing over het openhouden of sluiten van het azc wordt uitgesteld naar 10 mei.

 • 19 apr 2022, 21:00

  Mohamed El Majjaoui sluit zich aan bij ChristenUnie. “Ik zie sluiting van het azc als kapitaalvernietiging. Het blijft tijdelijk, in 2024 gaat Rijkswaterstaat het sowieso overnemen. Wat we nu zien: de wereld staat in brand. De voorzieningen zijn er, het gebouw staat er. Nood breekt wet. Dan zijn de afspraken minder van belang.”

 • 19 apr 2022, 20:58

  Harmsen (ChristenUnie): “Wij ondersteunen motie 2 (van Wij.Rijswijk en D66) niet, omdat daarin staat dat het azc per se per 1 juni moet sluiten.” Harmsen vraagt het nog de tijd te geven om hierover na te denken. “Denk na wat het met Rijswijk doet als het azc gesloten wordt.” Harmsen wordt afgekapt. Ze verduidelijkt de motie 10 mei opnieuw in te dienen.

 • 19 apr 2022, 20:57

  Weterings (Rijswijks-Belang): “Het COA is verantwoordelijk voor het leegroosteren van het azc, niet Rijswijk. En als het COA geld betaalt aan Rijswijk, hoe komt het COA dan eigenlijk aan dat geld?”

 • 19 apr 2022, 20:57

  Gijs van Malsen (PvdA): “In de schorsing is ons ter ore gekomen dat iedereen het ermee eens lijkt te zijn dat er in de regio meer samengewerkt moet worden om te kijken naar opvang.” En: “Laten we eens proberen mensen te inspireren met wat wij hier gedaan hebben.” Van Malsen noemt de complimenten van de staatssecretaris “Een vorm van gelul.” Verkerk: “Kunt u dat woord even terugnemen?” Van Malsen: “Geouwehoer.” Verkerk: “Kunt u dat terugnemen?” Van Malsen: “Ik neem het terug. Want in gelul kun je niet wonen.”

 • 19 apr 2022, 20:52

  Menno van Enk (CDA): “Ik zou graag zien dat de wethouder het uiterste doet om dit voorstel met de woningcorporaties en het COA zo concreet mogelijk op tafel te brengen voor 10 mei. Dan beschouwen we dit maar als de voorvergadering van de hoofdlijnen ervan.” Verder vraagt Van Enk zich af: “Is de wethouder inderdaad bereid om die discussie aan te gaan met partijen in de regio over opvang van vluchtelingen?” En: “Als er toch nog mensen overblijven als het azc sluit, betekent dat dat het COA zich niet aan de contractuele voorwaarden heeft gehouden.”

 • 19 apr 2022, 20:49

  Ed Braam: “Maar de kop is: ‘Motie structurele opvang asielzoekers in Rijswijk.’ Niet: ‘in de regio’. Dan zou de kop anders moeten zijn. Wij kunnen niet akkoord gaan met deze motie (vanwege die kop, red.).”

 • 19 apr 2022, 20:48

  Danny van Dam: “We moeten in de regio kijken hoe we de vluchtelingen opvangen, die we sowieso moeten gaan opvangen. Want de landelijke tendens is nu dat we sowieso vluchtelingen moeten gaan opvangen. Met Den Haag, Delft of Westland zouden we kunnen kijken hoe we die kunnen verdelen.”

 • 19 apr 2022, 20:47

  Ed Braam (BvR): “De structurele opvang in de motie (van D66 en Wij.Rijswijk, red.), die bovenop de 500 zou kunnen plaatsvinden. Dat vindt BvR storend. Daarvoor zou ik een toelichting willen vragen.”

 • 19 apr 2022, 20:45

  Danny van Dam (Wij.Rijswijk): “Ter verduidelijking van de motie. Wij pakken dadelijk een grote verantwoordelijkheid voor spoedzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Dat betekent dat we vergelijkbaar met de regio best wel veel mensen opvangen. De vraag is: hoe gaan we dit evenredig verdelen in de regio, in plaats van dat wij weer, voor de zoveelste keer, alle verantwoordelijkheid in Rijswijk pakken. Ten tweede: we willen, op het moment dat het azc straks op 1 juni gaat sluiten, dat we geen herhaling hebben van zetten van een halfjaar geleden. Dat we straks het gesprek kunnen aangaan: wij hebben nu die ruimte voor 500 mensen, maar laat ze dan niet in een gymzaal slapen. Dat zijn twee punten waar de motie op benadrukt.”

 • 19 apr 2022, 20:43

  Elze Woudstra (D66) wil een zin voegen aan de motie van Wij.Rijswijk en D66 die verduidelijkt dat ze niet willen dat het COA daar blijft na 1 juni.

 • 19 apr 2022, 20:43

  Coen Sleddering (VVD) wil dat de wethouder zich expliciet uitspreekt over de motie.

 • 19 apr 2022, 20:42

  Maaike Harmsen krijgt het woord. “Wij willen onze motie aanhouden tot 10 mei.”

 • 19 apr 2022, 20:40

  De vergadering wordt hervat. Dezelfde sprekersvolgorde wordt aangehouden als vóór de schorsing.

 • 19 apr 2022, 20:10

  Wnd. burgemeester Verkerk stelt voor de beslissing uit te stellen tot 10 mei, tot er meer bekend is over het voorstel van het college (voor een alternatieve bestemming van het terrein aan de Lange Kleiweg, red.). Van Malsen stelt een korte schorsing voor om dit te bespreken. Meneer Braam wil een halfuur schorsing. De vergadering is geschorst voor een halfuur.

 • 19 apr 2022, 20:09

  Menno van Enk (CDA) noemt nog de noodwet die er mogelijk komt, en Rijswijk zou kunnen verplichten het azc open te houden. Van de Laar geeft toe dat dit een mogelijkheid is.

 • 19 apr 2022, 20:08

  Van de Laar: “Kleinschaligheid en permanente structuur van opvang is iets om te onderzoeken, aan de Regionale Tafel Asielzoekers en Statushouders Opvang, maar is lastig vanwege de personele capaciteit bij het COA. Dus: mooi initiatief en idee, maar nog erg moeilijk om te realiseren.”

 • 19 apr 2022, 20:07

  Van de Laar: “Er werd gevraagd naar de staatssecretaris, hoe we nou onze verantwoordelijkheid invullen ten aanzien van de noodoproep. Er is ook al meerdere malen gezegd: ‘Stad van mensen, met oog voor mensen en we willen dus mensen in nood huisvesten.’ Er is gesproken over schaamte, maar ook over trots. En ik onderschrijf dat laatste: “Ik denk dat je er trots op kunt zijn, als Rijswijker, we hebben daar complimenten over gekregen, óók door de staatssecretaris, het wordt ook gezien en gewaardeerd door de regio hoe we daar verantwoordelijkheid in nemen. Nu ook mogelijk weer met zo’n voorstel voor flexwoningen. Alles is een druppel op een gloeiende plaat, dat realiseren wij ook terdege. Maar dit is wel een belangrijke druppel: het huisvesten van de statushouders is een belangrijk voorstel.” “De tijd dat gemeenten de verantwoordelijkheid voor statushouders maar afschuiven op het COA, moet voorbij zijn. Wij vragen hier permanent in de regio aandacht voor. Hoe doen wij dat in de regio? Er is een Regionale Tafel Asielopvang, een Provinciale Tafel Asielopvang, waarbij er per gemeente wordt gekeken wat de locaties zijn en er afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over het versneld huisvesten van statushouders. Met als resultaat bijvoorbeeld dat je in Zoetermeer een extra locatie hebt gekregen voor statushouders.”

 • 19 apr 2022, 20:04

  Van de Laar: “Ik zal beginnen met de asielzoekers. Meerdere mensen hebben gevraagd: ‘Waar gaan die heen?’ Onze raad heeft zes maanden geleden het COA verlenging en de ruimte gegeven om hun verantwoordelijkheid te nemen en op zoek te gaan naar huisvesting en dat vooral op een humane manier te doen. Wij gaan ervanuit dat dat nog steeds het geval is, dat het COA dat gaat doen. Hoe het COA dat doet, daar bemoeit de gemeente zich niet mee. Maar dat dat humaan moet gebeuren, is altijd onderwerp geweest van onze gesprekken, en dat is de belangrijkste reden geweest om dat verlenging te geven. Dan ga ik naar het voorstel dat is ontstaan binnen de kaders die uw raad onder andere op 12 oktober heeft aangegeven, waarin het college wordt verzocht op zoek te gaan naar alternatieven. En we hebben ons ook de actualiteit zoals die ook in de berichten naar ons toekomt aangetrokken en heel creatief gezocht naar ‘Wat is nou mogelijk?’, en wat kunnen wij nou voor betekenis zijn in Rijswijk? Rijswijk is een mensenstad. Oog voor de mens. Ons voorstel is helaas nog geen uitgewerkt financieel, juridisch voorstel, omdat daar nog een aantal stevige vraagstukken achter zitten, over bijvoorbeeld de financiën, maar het is wel een vrij realistisch voorstel. Dus er zijn aanknopingspunten en meer dan dat waarop wij zeggen: ja, op die manier kunnen we tot een antwoord komen, hoe de technische staat van de units is, hoe ziet die financiering eruit? Serieuze zaken, maar daar hebben we wel de tijd voor nodig om dat uit te zoeken. En om toch één agenda te zoeken en gezamenlijk op te trekken, kwam het idee om dat in een intentieovereenkomst te doen. Maar het was ook de opzet van alle partijen om eerst dit spoeddebat af te wachten. In de tussentijd hebben we wel gewoon doorgewerkt aan die vragen. Maar dat is nog veel werk ook, op 10 mei ligt er dus géén uitgewerkt raadsvoorstel. Maar zoals in de raadsinformatiebrief is aangegeven, proberen we u wel zo goed mogelijk te informeren, zeker tegen half mei, omdat ik hoop dan wat meer te kunnen vertellen. Ook omdat we de stabiliteit voor de bewoners hoog in het vaandel hebben. En het COA ook, dus ik denk dat dat een van de uitgangspunten is waarop we allemaal willen functioneren, zoals we toen op 12 oktober ook een besluit hebben genomen.”

 • 19 apr 2022, 19:59

  Wethouder Armand van de Laar spreekt namens het college.

 • 19 apr 2022, 20:00

  Marc Weterings (Rijswijks-Belang): “BBR heeft níet gepleit om het azc open te houden. Dat wil ik even rechtzetten.” Hij vervolgt: “Er worden twee dingen door elkaar gehaald. Oekraïners mogen vrij reizen, de termijn is zelfs verlengd van negentig dagen naar drie jaar. We doen veel als Rijswijk: we hebben hier zelfs de hoofdvestiging waar mensen zich mogen verzamelen in de Broodfabriek. Mensen worden gecontroleerd, krijgen eten en drinken. Het asielzoekerscentrum hebben we al jaren discussies over gevoerd. Het driejarig contract hield vorig jaar op, door de omstandigheden, humaniteit van sommige partijen hebben we het alsnog verlengd. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt, met het COA, sportverenigingen en ondernemers. Op een gegeven moment moet je eindelijk een keer de grens trekken. Nog steeds zijn er af en toe geweldsincidenten bij het azc. Andere gemeentes moeten zich nu gaan druk maken om het opvangen van vluchtelingen. Rijswijk heeft zijn taak volbracht. Als je als bestuur nog serieus genomen wil worden...”

 • 19 apr 2022, 19:55

  Maarten van ‘t Eind (GroenLinks): “Ik wil iets toelichten over waarom wij vinden dat het azc open moet blijven, op zijn minst tot er een plek is gevonden voor de mensen die daar nu zitten. Een fatsoenlijke plek. De druk op de opvang in Nederland is enorm hoog, dat is al een aantal keer voorbij gekomen. Die druk gaat de komende tijd niet minder worden, want we leven in een wereld die niet veiliger is geworden. Het aantal vluchtelingen in de wereld neemt toe. Dat zijn mensen die vluchten voor vervolging door dictators, autoritaire leiders die er geen geheim van maken onze ideeën over mensenrechten te bestrijden. GroenLinks vindt dan ook dat wij alle mensen die vluchten van waar dan ook ter wereld beschermd moeten worden. En alle gemeenten moeten daaraan bijdragen, zoals wij als Rijswijk dat de laatste jaren hebben gedaan. Wij vinden het onverantwoord om nu een goed functionerend azc te sluiten. GroenLinks is altijd voor het openhouden geweest. We hebben de vorige keer ingestemd met verlenging onder die voorwaarde (van een halfjaar, red.) omdat dat op dat moment het hoogst haalbare was. Maar dat standpunt moet nu worden herzien omdat de omstandigheden sterk veranderd zijn (doelend op de oorlog in Oekraïne, red.). Nog één vraag aan het college: “Is het college het met ons eens om in de Plaspoelpolder iets te doen aan de woningnood en tegelijkertijd het azc open te houden?”

 • 19 apr 2022, 19:53

  Gijs van Malsen (PvdA) geeft aan dat zijn partij zich zorgen maakt om de asielzoekers die nog in het azc zitten. De getallen daarover zijn onduidelijk. Hij wijst op de grote tekorten die er al zijn aan opvangplekken in Nederland. “PvdA Rijswijk wil niet alleen naar de kille cijfers kijken. Het gaat hier ook om mensen. Mensen zoals John, die voor 90% blind is en voor een operatie naar Rotterdam moet. Na deze operatie is hij tijdelijk volledig blind. Maar hij kan niet naar Rijswijk om te revalideren. Hij moet naar Ter Apel, maar daar is niet eens plek. Niet eens een tent.” Van Malsen vertelt ook over Fatima, die vrijwilligerswerk heeft gedaan in het azc: kinderen helpen met tekenen en knutselen, helpen met koken. Haar dochter doet nu een opleiding Financiële administratie aan het ROC en is ontzettend blij met de steun die ze heeft gehad in het azc om haar leven hier op te kunnen bouwen. “Er is altijd wel ergens iets aan de hand in de wereld, we moeten consistent zijn in onze afspraken, maar dat staat wat de PvdA betreft tot schril contrast in het veranderen van honderden mensenlevens. Als we mensen gastvrij willen opvangen, kunnen we dat ook gewoon. Wat ons betreft is het de meest simpele en barmhartige oplossing om het azc open te houden om in ieder geval te garanderen dat de mensen die er nu wonen er na 31 mei nog kunnen slapen, en de rust hebben om zich weer te concentreren op het opbouwen van hun leven. Nog een vraag: hoe geeft het college gehoor aan de noodoproep van de staatssecretaris om asielzoekers barmhartig op te vangen? En ik wil tot slot nog mijn collega’s vragen om, als we straks over die moties gaan stemmen, niet alleen met uw hoofd te stemmen, niet alleen maar te denken in bestuurlijke constructen en gemaakte afspraken, maar toch ook - hoe cliché dit ook klinkt - met uw hart te denken.”

 • 19 apr 2022, 19:47

  Menno van Enk (CDA): “Vorig jaar waren de meningen sterk verdeeld over het al dan niet verlengen van het azc. Dat was naar aanleiding van de burgeroorlog in Afghanistan. Toen heeft ook het CDA ingestemd met een soort compromis. Er is intussen niet zomaar een oorlog bijgekomen; de situatie in Europa is ingrijpend veranderd. Een Europees land vecht voor zijn vrijheid tegen een Russische invasie. Dat heeft miljoenen vluchtelingen tot gevolg. Vluchtelingen waarvan we allemaal vinden dat die in Europa moeten worden opgevangen. Dan loopt ons contract nu af, en horen we weer ‘Afspraak is afspraak’. Ja voorzitter, maar afspraken moet je zien in hun omstandigheden. Wij vinden als CDA op zijn minst dat we het hele voortbestaan van het azc moeten heroverwegen. Het is een reële vraag om je als raad af te vragen: ‘Moeten we toch om tafel met het COA om het azc open te houden, of kunnen we op een andere manier hulp bieden aan een situatie zoals die in Nederland is ontstaan?’ Wat is het voordeel van het overnemen van het overnemen van het azc van het COA? Het verschil is dat we niet meer met het COA te maken hebben. Wat is daar het grote voordeel van? Ten tweede, dan vangen we daar dus geen asielzoekers meer op, maar alleen vluchtelingen uit Oekraïne en andere urgent woningzoekenden uit onze regio. Is dat een keuze die we dan bewust gaan maken? ‘De ene niet, en de ander wel.’ Deze problemen komen allemaal terecht in het probleem van onze woningnood in onze regio en hier in Nederland. Dus ik zou aan het college willen vragen: hoever bent u inmiddels met de afspraken? Als ik in de brief lees: ‘We hebben inmiddels de mogelijkheden verkend om op korte termijn een intentieverklaring te ondertekenen’, wil ik vragen: hebben we bijvoorbeeld op 10 mei in de Raad een voldragen voorstel waarvan we ook de financiële consequenties kunnen inzien, zodat we tot een besluit kunnen komen? En tot slot: wat gebeurt er als wij met een wat ingewikkelder constructie het azc overnemen en gaan bestemmen voor andere groepen urgent woningzoekenden, en het Rijk gaat straks de regie naar zich toetrekken als het gaat om de opvang van de asielzoekers, omdat we hebben gehoord dat in Ter Apel de nood voortdurend vreselijk hoog is? Hebben we dan niet het risico dat we ook in Rijswijk een aanwijzing krijgen waarbij het azc gewoon openblijft, en we dan als Rijswijk niet meer de mogelijkheid hebben om onze eigen voorwaarden in het contract aan het COA te stellen? Dat vinden wij een belangrijk punt, want we willen niet dat er rondtrekkende kansloze asielzoekers in Rijswijk komen die hier problemen veroorzaken. Mij is niet anders bekend dan dat dat ook door het COA in grote lijnen is nagekomen.”

 • 19 apr 2022, 19:42

  Ed Braam: “Ga eens praten met het Ministerie van Justitie, die op dit moment driftig bezig is met het opvangen van Oekraïners. Er zijn maar liefst 10.000 plekken vrij die nu zijn gereserveerd voor Oekraïners. We vangen hier al twee keer zoveel mensen op als dat feitelijk de bedoeling is. Dat is de wereld op de kop, dat we het azc openhouden op deze wijze. Nee, laten we vooral de lijn van het college voortzetten. Ook, als we het over barmhartigheid hebben, juist ook de mensen hier in Nederland, om daar opvang voor te regelen.”

 • 19 apr 2022, 19:40

  Ed Braam (Beter voor Rijswijk) benoemt dat GroenLinks en PvdA in het najaar een motie indienden om het azc een halfjaar langer open te houden, dat zij daar ook hun handtekening onder hebben gezet. En dat zij de discussie nu veel breder maken, door ook Oekraïense vluchtelingen erbij te betrekken. Verder benoemt Braam “dat er veel dak- en thuislozen in Rijswijk zijn die op straat slapen. Zeker in de Plaspoelpolder bij de lege kantoren in de hoekjes. Daar vind je vanzelf de matrasjes met mensen erop die geen huisvesting hebben. Terwijl nota bene geen 400 meter verderop een asielzoekerscentrum is die niet mag worden gebruikt voor die dak- en thuislozen. Dramatisch, maar dat gebeurt helaas. Vanuit Beter voor Rijswijk hebben we de vorige keren moeten ervaren dat het COA vooral door het falend asielbeleid vanuit het Rijk toch maar weer een verzoek / de raad onder druk gezet heeft om toch die verlenging eruit te slepen. Uiteindelijk is dat met best een grote groep mensen eruit gekomen voor deze raad. Beter voor Rijswijk begrijpt dat we ruimte moesten bieden voor het humaan leeg krijgen van deze locatie. Als mensen zich helemaal aan deze regels hadden gehouden, hadden er nu geen 360 mensen gezeten. Want er zijn gewoon mensen bijgekomen. Een paar maanden geleden zaten er 280. Inmiddels is dat aantal met 78 verhoogd. Dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Daar kan de burgemeester of de wethouder wellicht nog een toelichting opgeven.”

 • 19 apr 2022, 19:34

  Danny van Dam (Wij.Rijswijk): “Afspraak is afspraak. Ook in de discussie rond het azc. De situatie was zodanig dat het COA geen humaan alternatief had gevonden, daarom besloten we het azc nog een halfjaar open te houden. We laten niemand in de kou staan. Maar aan die afspraak komt nu ook een einde, en daarom deze discussie. De discussie is iets breder en groter. We hebben namelijk 4 groepen die gedupeerd zijn: asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen, statushouders en spoedzoekers. Openhouden van het azc biedt geen hulp aan de laatste drie groepen. Welke oplossing biedt het openhouden van het azc eigenlijk? Wij zijn als Rijswijk niet in staat om alle problemen op te lossen, dat zou een wonder zijn. Daarom zijn we blij met het raadsvoorstel in de informatiebrief (over een andere bestemming van het terrein, red.). Maar twee vraagstukken: ‘Wat gebeurt er met de ca. 114 asielzoekers die nog geen statushouder zijn, en dus een andere locatie moeten vinden? Is daar een plan voor en zou daar ruimte voor zijn binnen het flexibel wooncentrum?’ Tweede vraagstuk: ‘wat gaat er in de toekomst gebeuren met het opvangen van vluchtelingen in de regio?’ We moeten echt kijken hoe we die problemen gaan oplossen.”

 • 19 apr 2022, 19:32

  D66 en Wij.Rijswijk dienen een motie in om zorgvuldig om te gaan met de mensen die nu nog op het azc verblijven bij de overgang.

 • 19 apr 2022, 19:30

  Elze Woudstra (D66): “Er is veel emotie. Veel mensen hebben zich uitgesproken over het openhouden van het azc. Het is goed te zien, want het raakt ons. Het gaat om mensen. Mensen die in een lastige situatie zitten. Mensen die vluchten voor geweld, verdienen die opvang ook. Maar het is ook belangrijk dat er duidelijk is. Juist voor deze groep mensen. Met een tijdelijke opvang, die steeds weer tijdelijk verlengd wordt, is dat niet het geval. D66 Rijswijk blijft voorstander voor het permanent en kleinschalig opvangen van asielzoekers in de regio. Daarvoor zullen wij zo ook een motie indienen. We hebben er moeite mee om steeds weer besluiten te herzien. Dat groepen in Rijswijk zo tegen elkaar worden opgezet. We zijn hier ook om oplossingen te zoeken. Als raad, en als bestuur. Dat Rijswijk dan als inhumane gemeente wordt neergezet... we zien dat dit niet waar is, en onterecht. Door het steeds weer voeren van het debat waarin verschillen worden uitvergroot, letterlijk wordt aangegeven dat het moet vanwege beeldvorming, gaat ons als partij te ver. Je kan de ellende van de een niet wegstrepen tegen de ellende van de ander. Asielzoekers, statushouder, Oekraïense vluchteling, dakloze... voor D66 heeft iedereen recht op huisvesting. Als gemeente doe je dat met elkaar, en maak je met elkaar afspraken. Niet alleen, maar samen met de regio, landelijke organisaties en met elkaar. Het bieden van duidelijkheid is belangrijk. Het langer openhouden onder het COA biedt per definitie geen opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het is ook geen structurele oplossing voor asielzoekers op de lange termijn. Het college is actief op zoek gegaan naar mogelijkheden om het terrein aan de Lange Kleiweg voorlopig te blijven inzetten voor huisvesting. We hebben gekeken naar acute woningnood, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Wij staan achter de wijze waarop het college invulling heeft gegeven aan het plan van het college. Wij vragen het college om bij stoppen met het COA zo min mogelijk te slepen met mensen. Ga in overleg met het coa om de resterende asielzoekers te laten blijven tot er duidelijkheid is over hun status. Het COA heeft geen structurele aanpak richting gemeenten. Er moet meer structurele, duurzame opvang in álle gemeenten worden geregeld, zodat mensen niet meer van plek naar plek worden gesleept. Ze zouden betrokken moeten zijn in hun regio. We kunnen dat doen, samen met de regio, en zien dat Rijswijk daar ook toe in staat is. We zien dat er draagvlak is in Rijswijk voor opvang van mensen die vluchten voor oorlog en onderdrukking. We dienen daarom graag de volgende motie in.”

 • 19 apr 2022, 19:25

  Coen Sleddering (VVD): “Fijn dat we nu officieel op de hoogte zijn van het plan van de wethouders (voor een andere bestemming van het terrein, red.). Het plan van het college richt zich op meer groepen die grote behoefte hebben aan tijdelijke huisvesting. Corporaties hebben naast het bouwen, verduurzamen en verhuren van huizen ook een brede maatschappelijke taak. Die wordt hiermee goed vervuld. Kortom, VVD volgt de lijn van het college. Wel een vraag: het terrein is bestemd voor Rijkswaterstaat, voor verbreding van de A4. Zou het geen goed idee zijn om over de bestemming van dit terrein nog eens na te denken en dit terrein te behouden voor flexibele huisvesting?” Sleddering prijst de vrijwilligers die ware gastheren zijn geweest voor de asielzoekers in de afgelopen jaren.

 • 19 apr 2022, 19:20

  Harmen besluit: “We mogen trots zijn op ons azc als Rijswijk.”

 • 19 apr 2022, 19:18

  Harmsen licht de motie toe: “Het draagvlak voor ons azc is de afgelopen vijf jaar niet kleiner, maar groter geworden. Voor veel mensen hier in de zaal is het heel onverwacht. Het azc zou echt tijdelijk moeten zijn, was de redenering. Er was geen draagvlak voor meer of permanent bij de bevolking. Braam zei het nog bij een uitzending van de NOS op 16 maart. Het lijkt wel of het azc een corvee was, dat zo kort mogelijk moest omdat onze Rijswijkse bevolking er en masse tegen zou zijn. Maar wat blijkt na vijf jaar? Het omgekeerde is gebeurd. Er is veel draagvlak voor ontstaan. Maar liefst vijf partijen (ook D66, red.) hebben aangegeven dat zij zijn voor het openhouden van het azc. Misschien zijn er nu meer partijen die heroverwegen. Er zijn bijna tweeduizend handtekeningen gezet onder een petitie. Een 10-jarige leerling van een basisschool om de hoek pleit voor het openhouden zodat de kinderen van het azc hun schooljaar ook gewoon kunnen afmaken. Het openhouden van ons azc zorgt voor een goede regionale uitstraling. BvR benoemde nog in de krant dat belangrijk te vinden. We sturen niet gezinnen naar een tentenkamp in Ter Apel, waar geen garantie op onderwijs is deze maanden. Zeshonderd mensen hebben niet eens een slaapplek vannacht.”

 • 19 apr 2022, 19:15

  Mevrouw Harmsen (ChristenUnie): “De motie Toekomst AZC is ingediend door Groenlinks, ChristenUnie, PvdA en PG&R.” Harmsen leest de tekst van de motie voor: “Het azc is een van de best functionerende azc’s in het land en dat is goed voor het imago van de stad”, “sinds de laatste verlenging is de vluchtelingencrisis verergerd door de oorlog in Oekraïne.”

 • 19 apr 2022, 19:13

  Mevrouw Van de Horst: “Ik had niet verwacht dat ik hier ooit nog een keer zou staan. Ik wil zeggen dat de vorige spreker het gedicht mij heel erg aansprak, maar dat ik het op een andere manier wil uitleggen. Ik sta hier eigenlijk als burger van Rijswijk. En ik wil geloof hebben in de politiek. We hebben pas verkiezingen gehad. U zit hier als een nieuw raad. Hoe geloofwaardig kunt u zijn als u nu al een besluit dat raadsbreed is genomen, vorig jaar, waar u allemaal uw handtekening onder hebt gezet, dat onderuit haalt? Dat heeft niets met Oekraïne te maken. Ik volg het elke dag. Ik heb zelf de oorlog meegemaakt. Ik weet hoe erg het is. Dat is een trauma wat je je hele leven meedraagt. Waarom vraag ik nu toch het azc te sluiten? Omdat ik niet onder het COA wil. COA is geen partij om afspraken mee te maken. Die komen gewoon niet. Nu hebben we al twee keer uitgesteld. Als je dit onderuithaalt, kan ik u vier jaar niet meer geloven. Ik ben vóór vluchtelingen, absoluut niet tegen, maar nu gaan de Oekraïners voor. Als we het wél sluiten, kan het grondgebied overgenomen en dan zou het compleet geschikt zijn voor alle Oekraïners. Dat besluit is genomen. Ik wil niet dat het weggehaald wordt, maar wel dat COA niet meer de leiding krijgt. Het is een mooi azc, geef het aan de Oekraïners en houd uw rug recht.”

 • 19 apr 2022, 19:09

  “Waarom Oekraïners wel opvangen, en andere vluchtelingen niet?”, vraagt de heer Bikker zich af. “Om eerlijk te zijn, we schamen ons een beetje als het gaat om de opstelling van het college. AZC sluiten terwijl het een van de beste centra van het land is. Houd het azc open. Ik wens u wijsheid en veel menselijkheid.”

 • 19 apr 2022, 19:07

  De heer Bikker, draagt een gedicht voor over vluchtelingen. Het gedicht gaat over in vrijheid en vrede geboren worden, een mens in nood zien dat lijdt en met dat mens begaan zijn; over barmhartigheid. “Passie, vrijheid, vrede en barmhartigheid doen er nu toe”, aldus Bikker. De petitie voor het openhouden van het Rijswijkze azc heeft 1931 handtekeningen, en is zojuist door de heer Bikker overhandigd aan de gemeenteraad. “Alle bijna 2000 ondertekenaars hebben ondertekend met naam en toenaam.” Hun motieven: medeleven, ‘mensen die al veel hebben moeten meemaken wegsturen’, ‘een kwart zijn kinderen’, ‘we hebben de tenten gezien in Ter Apel’, ‘Waarom sturen we mensen weg terwijl hier goede opvangruimte is - een van de beste azc’s? Moeten mensen er de dupe van worden dat er geen goede communicatie was met het coa?’

 • 19 apr 2022, 19:03

  De raadsvergadering is geopend. Wnd. burgemeester Bas Verkerk vraagt iedereen kort en bondig te formuleren in verband met de tijd.

 • 19 apr 2022, 18:59

  De raadsvergadering is hier live te volgen.

  Het spoeddebat begint om 19.00.

Afbeelding
Een ‘coppie’ koffie met de wijkagenten in Oud Rijswijk Politie 23 uur geleden
Afbeelding
Dapper Lokomotief strijdt eervol tegen ZZ Leiden Sport 3 dec, 06:53
Afbeelding
Geld vanuit Rijk voor tijdelijke woningen op azc-terrein nog onzeker Politiek 2 dec, 22:57
Afbeelding
Aantal jonge verkeersslachtoffers stijgt in Rijswijk Algemeen 2 dec, 22:15
Afbeelding
Heel Nederland kon vandaag binnenkijken in deze woning in Rijswijk Cultuur 2 dec, 17:50
Afbeelding
Man (36) aangehouden in woning aan Generaal Spoorlaan Politie 2 dec, 12:01
Afbeelding
7 leuke dingen om binnenkort te doen in Rijswijk Cultuur 2 dec, 09:44
Afbeelding
Knijnenburg Producties ondersteunt Don Bosco Rijswijk met donatie voor project Tweede Thuis Algemeen 2 dec, 07:03
Afbeelding
Nationale Operette voert Weihnachtskonzert uit in Rijswijkse Schouwburg Cultuur 1 dec, 23:25
Afbeelding
Door koud weer gaan asfalteringswerkzaamheden A20 niet door Algemeen 1 dec, 23:14
Afbeelding
Nieuwe burgemeester bij Dickens Feest in Oud Rijswijk Cultuur 1 dec, 23:06
Afbeelding
Agent raakt gewond in Haagse Schilderswijk na overwinning Marokko UPDATE 1 dec, 19:25
Afbeelding
Hulp voor 1.000 Rijswijkers om snel energie te besparen Algemeen 1 dec, 19:13