Wat besluit Rijswijk vanavond te doen met het asielzoekerscentrum?
Wat besluit Rijswijk vanavond te doen met het asielzoekerscentrum? (Foto: RH)
Liveblog

Asielzoekerscentrum: openhouden, meteen sluiten of een overgangsperiode tot 1 december 2022?

10 mei, 22:19 Algemeen

De discussie tijdens de raadsvergadering van 10 mei over wat de gemeente Rijswijk zal doen met het asielzoekerscentrum (azc) is in volle gang. Er zijn vier belangrijke stukken over ingediend. In dit liveblog houden we je op de hoogte van wat er besloten wordt. 

De uitkomst: het asielzoekerscentrum zal dichtgaan en het terrein waarop het gevestigd is, wordt een centrum voor flexibel wonen. Omdat 1 juni echter een te korte termijn is en er nog veel in kaart moet worden gebracht, wordt dat moment uitgesteld naar 1 december 2022. 

22:20 De vergadering is momenteel geschorst. Na de schorsing volgt een teststemming, en daarna wordt er daadwerkelijk gestemd. De vier belangrijke stukken die op tafel liggen zijn: 1. de motie van PvdA, ChristenUnie, Groenlinks en PG&R om het azc open te houden; 2. Een motie van D66 voor structurele, kleinschalige vluchtelingenopvang in wijken, in afstemming met andere gemeenten in de regio; 3. Een initiatiefvoorstel van CDA, VVD en D66 voor optie 3 die genoemd werd in de raadsinformatiebrief van 2 mei: een ‘centrum voor flexibel wonen’ maken van het azc-terrein, met een overgangsperiode. In dit scenario wordt de huidige situatie verlengd tot en met 30 november 2022. Rijswijks-Belang is hier absoluut tegen: het zou de zoveelste verlenging zijn; 4. Een motie van Wij.Rijswijk om voor optie 2 uit de raadsinformatiebrief van 2 mei te gaan. In dat geval zou er per direct een flexibel wooncentrum moeten worden gerealiseerd. Volgens woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes is dit niet haalbaar. Dat heeft te maken met de hoge kosten die dit met zich meebrengt, maar ook nog veel onduidelijkheden over wat er mogelijk is als het om de capaciteit van de gemeente (kan Rijswijk nu wel verantwoordelijk zijn voor de statushouders, bijvoorbeeld) en woonunits gaat. 

22:27 De vergadering is hervat. De stemming over de eerste motie - voor ‘gewoon’ openhouden van het azc - is geopend.

22:28 Er is een technisch probleem. Wnd. burgemeester Bas Verkerk: “Ik denk dat er ergens een stekker uit ligt.”

22:32 Het technisch probleem is verholpen. Er wordt nu gestemd op motie 1 van PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en PG&R: 8 voor, 21 tegen (er zijn twee raadsleden van de 31 afwezig: de heer Ezinga (VVD) en de heer Van ‘t Eind (GroenLinks), red.). De motie is verworpen. Het azc blijft niet zonder meer open.

22:33 Over de motie van Wij.Rijswijk - om per direct een centrum voor flexibel wonen van het azc-terrein te maken - wordt nu gestemd. 

22:36 De motie van Wij.Rijswijk is verworpen met 4 stemmen voor, 25 tegen.

22:37 Het initiatiefvoorstel van CDA, VVD en D66 wordt ingebracht voor stemming: het terrein aan de Lange Kleiweg 80 wordt een flexibel wooncentrum, maar niet per direct. Er zou een overgangsperiode zijn. Dit zou betekenen dat de asielzoekers die er nu verblijven de tijd krijgen een andere plek te vinden. 

22:38 De stemming op het initiatiefvoorstel is geopend.

22:39 Met 16 stemmen voor en 13 tegen is de motie van CDA, VVD en D66 aangenomen. Er zal een overgangsperiode zijn tot 1 december 2022.

22:40 Het laatste belangrijke stuk, door Van Malsen (PvdA) en Harmsen (ChristenUnie) een ‘intentieverklaring’ genoemd, wordt onder stemming gebracht: een motie van D66 voor kleinschalige opvang van vluchtelingen in Rijswijkse wijken én in de regio. Harmsen geeft aan tegen te stemmen, El Majjaoui (Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid) geeft aan vóór te zullen stemmen. Marc Weterings (Rijswijks-Belang) geeft aan tegen te stemmen.

22:42 De stemming op de vierde en laatste motie is geopend.

22:42 Met elf stemmen voor en 18 tegen is de motie voor kleinschalige opvang van vluchtelingen in Rijswijkse wijken en de regio verworpen.

22:43 De discussie over het asielzoekerscentrum is gesloten.

Afbeelding
De lessen van burgemeester Archibald Th. Bogaardt uit het Rijswijk van toen Historie 19 mei, 16:30
Afbeelding
AWP: “In vier jaar tijd heeft Delfland geen rivierkreeft gevangen” Algemeen 19 mei, 13:30
Afbeelding
Storende fout in papieren Groot Rijswijk van 19 mei Algemeen 19 mei, 12:29
Afbeelding
Aantal WW-uitkeringen ongekend laag in Haaglanden, grote tekorten in ICT Algemeen 19 mei, 11:08
Afbeelding
Eerste pop-up braderie in Steenvoorde Noord Algemeen 19 mei, 10:39
Afbeelding
Kort overzicht nieuws uit Rijswijk Algemeen 19 mei, 07:30
Afbeelding
Staking HTM 2 juni ook in Rijswijk Algemeen 18 mei, 21:18
Afbeelding
Formatiegesprekken nieuwe coalitie gaan laatste fase in Algemeen 18 mei, 20:00
Afbeelding
Proef rond Ypenburg voor minder files op A4 richting Rotterdam Algemeen 18 mei, 18:04
Afbeelding
Pluk de dag bij Pompidou met heerlijk verse bloemen Bedrijf in Beeld 18 mei, 17:44
Afbeelding
Vrolijke opening Sollicitatiezaak op 12 mei Algemeen 18 mei, 10:50
Afbeelding
Geschokte reacties op prikincident met 3-jarige peuter in Julianapark Algemeen 18 mei, 10:31
Afbeelding
Wateringse braderie op zaterdag 4 juni Uit 18 mei, 09:18
Digitale krant
Het laatste nieuws uit Rijswijk

Op Rodi Rijswijk volg je het laatste nieuws uit Rijswijk. Rodi Rijswijk informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt, regio en in Noord-Holland.

Nieuws Rijswijk

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Rijswijk in je mailbox.