De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door (links) Willem Wiegersma (Voorzitter Raad van Bestuur Basalt), namens ALS-netwerk Haaglanden, en (rechts) Arnold van Halteren (Directeur Vereniging Transmurale Zorg), namens Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.
De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door (links) Willem Wiegersma (Voorzitter Raad van Bestuur Basalt), namens ALS-netwerk Haaglanden, en (rechts) Arnold van Halteren (Directeur Vereniging Transmurale Zorg), namens Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. (Foto: Basalt)

Zorg voor ALS patiënten in de Haagse regio naar hoger plan

Algemeen

Gisteren, op Wereld ALS-dag, tekenden ALS-netwerk Haaglanden en Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden een samenwerkingsovereenkomst om ALS patiënten in alle fases van hun ziekte zo goed mogelijk te begeleiden.

Zodra de diagnose ALS gesteld wordt, is er bij ALS-patiënten sprake van palliatieve zorg. Palliatieve zorg is zorg die zich richt op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Het doel van deze zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren en patiënten zo min mogelijk klachten te laten ervaren.

ALS-netwerk Haaglanden werd opgericht door Basalt, expertisecentrum voor revalidatie, om de expertise van de ALS teams van Basalt en het ALS Centrum Nederland uit te dragen naar andere zorgverleners in de regio. In het netwerk werken ALS behandelteams van Basalt, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten vanuit de eerste lijn, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties samen om ALS patiënten en hun naasten te helpen bij het omgaan met de fysieke en psychische gevolgen van de spierziekte.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden werd opgericht door Vereniging Transmurale Zorg, een ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders in de regio Haaglanden om efficiënte steun- en zorgnetwerken te realiseren, om bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven voor de patiënt en de naasten. Het netwerk wordt gevormd door ziekenhuizen, VVT-instellingen, welzijnsinstellingen, hospices, huisartsen, apothekers, GGZ-instellingen en vrijwilligers uit Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer.

Met de samenwerking wordt beoogd de kennis en deskundigheid, die bij beide netwerken aanwezig is, te delen en de lijnen kort te houden, zodat ook in de laatste fase de best mogelijke zorg geboden kan worden aan patiënten met ALS in de regio Haaglanden.

De samenwerking zal op 15 november 2022 een concrete invulling krijgen wanneer de netwerken een gezamenlijk symposium bij Basalt organiseren voor behandelaars, overige zorgverleners en vrijwilligers. Een breed scala van thema’s zal de revue passeren in workshops en lezingen.

Afbeelding
Ouderen nemen soms met te weinig genoegen, CDA en PG&R vragen wat gemeente daaraan gaat doen Financieel gisteren
Afbeelding
Wielerbaan De Spartaan geopend, veel landelijke belangstelling voor Jeugdmeerdaagse Sport 4 jul, 11:04
Afbeelding
Doelgroepenstrook verbindingsweg A16 Breda richting A20 Hoek van Holland (Terbregseplein) wordt opgeheven Auto 4 jul, 10:01
Afbeelding
Fietsers op weg naar Polakweg in Rijswijk van A4 geplukt door politie Algemeen 4 jul, 10:00
Afbeelding
UPDATE: Verkeershinder boerenprotest in regio valt vooralsnog mee Algemeen 4 jul, 09:38
Afbeelding
Boerenprotest op 4 juli in onze regio: wat zijn de verwachtingen en adviezen? Algemeen 3 jul, 21:04
Afbeelding
Action op nieuwe locatie in Bogaard dit weekend al druk bezocht Algemeen 3 jul, 12:02
Afbeelding
Camper of vrachtwagen leren besturen? Dit is anders bij het CBR sinds 1 juli Algemeen 3 jul, 07:30
Afbeelding
Met nieuw verenigingsgebouw breekt nieuw hoofdstuk aan voor bijna 50 jaar oude tuinvereniging De Schoffel Cultuur 2 jul, 21:05
Afbeelding
Zwaargewonde (39) bij steekpartij in woning Erasmusweg Politie 2 jul, 13:03
Afbeelding
‘Het is mijn keuze om liefde te blijven geven’ - het talent van Rijswijker ‘Pater’ Daniël Cultuur 2 jul, 12:23
Afbeelding
Inbrekers blijken opeens last van hoogtevrees te hebben Politie 2 jul, 11:03
Afbeelding
Moeders basisschool de Akker organiseren alternatief voor Avondvierdaagse Cultuur 2 jul, 07:11