Volgende fase sloop Sterpassage begonnen

Algemeen
De permanente bouwschutting die onlangs is geplaatst, zorgt ervoor dat de aannemer de werkzaamheden veilig kan uitvoeren en winkelend publiek veilig rondom de bouwplaats kan lopen.
De permanente bouwschutting die onlangs is geplaatst, zorgt ervoor dat de aannemer de werkzaamheden veilig kan uitvoeren en winkelend publiek veilig rondom de bouwplaats kan lopen. (Foto: DvE)

Maandag 19 september is gestart met de sloop van de Sterpassage. De sloop is naar verwachting eind januari 2023 helemaal afgerond.

Bogaard

Momenteel merken omwonenden en passanten nog niet veel van de sloop. Er wordt namelijk eerst gestart met de beperkte asbestsanering. Daarna wordt de binnenkant van het gebouw gestript. Pas als men hiermee klaar is, wordt er echt begonnen met slopen.


De Hoogvliet blijft staan. Tussen de Hoogvliet en de rest van de Sterpassage wordt een lege strook gecreëerd, zodat de supermarkt en haar klanten zo min mogelijk last hebben van geluidshinder.

Knippen en vochtig houden

Er wordt een geluidsarme sloopmethode ingezet. Zo heeft de sloopkraan een betonschaar, die het gebouw als het ware in kleine stukken knipt. Daarmee zal de geluidsoverlast tot een minimum worden beperkt. Ook het stof dat vrijkomt wordt ingedamd, door middel van een waternevel die het puin vochtig houdt. 

Spullen tweede leven

Maar zover is het nu nog niet. Eerst nog het strippen van de binnenkant van het gebouw. Materialen, zoals lampen en sanitair, worden uit het pand verwijderd en in een tentoonstelling aangeboden voor potentiële kopers. Dit zorgt ervoor dat de spullen een tweede leven krijgen. Het geld dat deze veiling oplevert, wordt terug gestopt in het project. 

Als de sloop eenmaal écht begint, wordt 99,89% van de vrijkomende materialen hergebruikt. Dit is de duurzame manier waarop de aannemer, Bnext.nl, werkt. 

Op www.rijswijk.nl/projecten/bogaardenomgeving is meer informatie te vinden.