Schoolmaatjes in Rijswijk vormen brug tussen school en gezin

Algemeen
Josine zoekt bruggenbouwers tussen nieuwkomersgezinnen en scholen.
Josine zoekt bruggenbouwers tussen nieuwkomersgezinnen en scholen. (Foto: RH)

Schoolmaatjes ONS is een nieuw project in Rijswijk. Een jaar lang worden vrijwilligers gekoppeld aan nieuwkomersgezinnen met een vluchtelingen- of migratie achtergrond. Zij helpen de gezinnen samenwerken met school. “School is de basis van onze samenleving en een plek waar wij de kinderen van deze gezinnen een goede start in Nederland mee kunnen geven”, vertelt Josine van Dorst.

Door Robert Heijdemann

“Goed contact tussen school en ouders is heel belangrijk voor deze kinderen, die vaak veel hebben meegemaakt en hier met een achterstand beginnen. Een goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk. Helaas is er vaak onvoldoende contact tussen scholen en nieuwkomers. Ze begrijpen elkaar niet en spreken zowel letterlijk als figuurlijk niet elkaars taal”, vult Josine aan. Zij is coördinator Schoolmaatjes ONS in Rijswijk. “Een drietal scholen in Rijswijk wil al graag samenwerken met Schoolmaatjes ONS”.

Alles is vaak nieuw

Voor veel van de gezinnen is vaak alles nieuw en van het Nederlandse schoolsysteem weten ze al helemaal niets. “De schoolmaatjes gaan een jaar lang wekelijks bij op bezoek bij de gezinnen. Ze helpen ouders bij het begrijpen van brieven en e-mails van school en ook gaan ze mee naar de oudergesprekken op school. De schoolmaatjes bespreken van te voren met de ouders waar ze met de leerkracht over willen praten en helpt ze het gesprek te voeren. Ook bekijken ze samen met de ouders wat het kind nodig heeft en helpen het kind indien nodig met het huiswerk “, legt Josine uit.

Vertrouwensband

Als vrijwilliger kun je ouders ook helpen met het inschrijven van de kinderen bij de bibliotheek of voor andere activiteiten. “Maar het belangrijkste is dat je als schoolmaatje op basis van een gelijkwaardige relatie een vertrouwensband met het gezin opbouwt en voor ouders en kinderen een anker wordt in de Nederlandse samenleving”, benadrukt Josine. “De vrijwilligers zijn in eerste instantie een maatje van de ouders. Maar door hun inzet zitten de kinderen ook lekkerder in hun vel, en begrijpen ze beter hoe ze erbij kunnen horen op school.”

Vrijwilligers

Josine is op zoek naar 14 vrijwillige schoolmaatjes met ‘levenservaring’. Mensen met vragen of die die zich willen aanmelden als vrijwilliger kunnen contact opnemen met Josine van Dorst via: schoolmaatjesONS.josine@gmail.com of via: 06-29086429.

Wie er eerst graag meer over wil weten, is welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 7 februari aanstaande van 19.30 tot 21.00 uur bij de Professor Casimirschool, van Deventerlaan 16 in Voorburg. Graag van tevoren aanmelden bij Josine. Verder zijn er twee trainingsdagen gepland voor nieuwe vrijwilligers, namelijk op 15 en 21 februari aanstaande. Bij interesse, neem contact op met Josine.