Het Rijswijk Center for Sustainable Geo-Energy van TNO waar onderzoek naar geothermie plaatsvindt.
Het Rijswijk Center for Sustainable Geo-Energy van TNO waar onderzoek naar geothermie plaatsvindt. (Foto: Archief/Frank Jansen)

Hoe ver zijn we met geothermie? 13 april bijeenkomst in Energy Cave

donderdag 13 april 2023 12:00

Op maandag 13 april is er een ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland in de Energy Cave in Rijswijk. Drie leden van Geothermie Nederland vertellen dan over behaalde successen met geothermieprojecten tot nu toe. Leden van Geothermie Nederland die willen weten aan welke technieken de komende jaren nog wordt gewerkt zodat geothermie een grotere vlucht kan nemen in onze energievoorziening, zijn die middag welkom.

Aardwarmte in Nederland wordt steeds belangrijker om het in de toekomst warm te houden. Onderzoek en ontwikkelingen hierin zijn nodig om er in de toekomst goed gebruik van te kunnen maken. Daarom zijn wetenschappers er ook volop mee bezig. Voorbeelden van nieuwe uitvindingen zijn een speciaal putontwerp, vernieuwende materialen gebruiken en proeven met het opslaan van geothermische warmte (= aardwarmte). Ook onderzoekt men hoe geothermie beter kan worden toegepast met het oog op het milieu, en hoe mensen die rondom een put wonen waar de warmte wordt opgeboord, de put makkelijker kunnen accepteren.

Bijeenkomst

Al dit onderzoek zorgt ervoor dat we in de toekomst geen gas of andere fossiele brandstoffen meer nodig hebben om het warm te hebben. Het onderzoek vindt voor een deel plaats aan de Lange Kleiweg in Rijswijk, in de Energy Cave. Op 13 april vertellen drie leden van Geothermie Nederland tijdens de bijeenkomst ‘Van boor tot booming: innovatie en kennisontwikkeling binnen’ over hun ervaring met de onderzoeken en wat die hebben opgeleverd. Ook nemen ze bezoekers mee langs de nieuwe vraagstukken die zullen worden onderzocht.

Meer informatie: ALV en Ledenbijeenkomst ‘Van boor tot booming: innovatie en kennisontwikkeling binnen geothermie’ - Geothermie Nederland