Maak samen het nationale sportakkoord II 2023-2026 Rijswijks op 19 april!

woensdag 19 april 2023 19:30 t/m 21:30

Mede dankzij het Sportakkoord zijn er in Rijswijk de afgelopen jaren veel activiteiten en projecten opgestart zoals de beweegmakelaar, een warm welkom voor sportaanbieders na corona en mooie video’s van Rijswijkse sportaanbieders. Alles gericht op (nog) meer bewegende/sportende Rijswijkers.

In december 2022 is er een landelijk sportakkoord II getekend (2023-2026) en in Rijswijk doen we natuurlijk weer mee! Om dat te vertalen naar wat Rijswijk nodig heeft, hebben we jullie input en ideeën echt nodig.

Daarom wil Sportraad Rijwijk op 19 april het tweede Rijswijkse sportcafé organiseren. Hou die avond (van half 8 tot half 10) alvast vrij (meer info volgt!). Samen willen we die avond jullie grootste kopzorgen / pijnpunten / prioriteiten in kaart brengen voor de verschillende thema’s en wat jullie daarvoor nodig hebben om tot oplossingen te komen. Dat gebruiken we dan mede om Sportakkoord 2 verder vorm te geven en om als sportraad deze punten verder te kunnen agenderen.

(#inclusieve sport, #positieve sport, #vitale sport en #leven lang bewegen),

Kom 19 april ook naar het tweede sportcafé Sportraad Rijswijk!

www.sportraadrijswijk.nl