Middeninkomens in Rijswijk krijgen meer steun

Financieel
Er gaat in 2023 en 2024 in totaal €140.000 extra naar een plan voor armoedebestrijding in Rijswijk, om middeninkomens in nood direct te ondersteunen.
Er gaat in 2023 en 2024 in totaal €140.000 extra naar een plan voor armoedebestrijding in Rijswijk, om middeninkomens in nood direct te ondersteunen. (Foto: Pixabay)

Dinsdag 21 maart heeft de gemeenteraad een voorstel van CDA, Rijswijks-Belang, BVR, Wij. Rijswijk en Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid aangenomen om budget vrij te maken voor de ondersteuning van financieel kwetsbare huishoudens met een (lager) middeninkomen. Het voorstel kreeg de steun van alle fracties, behalve GroenLinks en de VVD.

Door Debbie van Eijk

Het CDA vraagt al langer aandacht voor (energie)armoede bij de lagere middeninkomens. Zo stelde de partij in oktober voor om geld voor de Witgoedregeling te gebruiken om aan huishoudens met een inkomen tot 150% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) de eenmalige energietoeslag uit te keren, in plaats van alleen aan huishoudens tot 130% van het WSM.

Plannen voor middeninkomens

Het college kwam in het raadsvoorstel Armoedebestrijding+ met twee plannen voor middeninkomens: 1. een verkenning van de doelgroep middeninkomens, waarbij onderzoek wordt gedaan door een onderzoeksbureau en 2. met een communicatiecampagne om inwoners die het financieel moeilijk hebben en hulp nodig hebben te bereiken, waaronder ook middeninkomens. 

Niet genoeg

Maar dat vond het CDA niet genoeg. Simon Geleijnse (CDA) licht toe: “Het is goed dat het college bereid is onderzoek te doen naar armoede bij de groep lagere middeninkomens. Ook een communicatiecampagne is belangrijk. Maar van een onderzoek en een campagne kan je niet eten, of je huis verwarmen.”

Daadwerkelijke ondersteuning

Door het voorstel van CDA, Wij.Rijswijk, BVR, PG&R en Rijswijks-Belang is er nu ook een (start)budget gereserveerd voor daadwerkelijke ondersteuning aan de groep huishoudens met een inkomen tussen 130% en 170% van het wettelijk sociaal minimum. 

Klankbordgroep

Het raadsvoorstel Armoedebestrijding+ dat dinsdagavond 21 maart in stemming werd gebracht, ging niet alleen over middeninkomens, maar ook over maatwerk via bijzondere bijstand en extra geld voor de Voedselbank en SUN (Stichting Urgente Noden). Een heel belangrijk punt in het raadsvoorstel was bovendien het oprichten van een ‘klankbordgroep’ voor inwoners van Rijswijk die met financiële problemen te maken hebben, of hebben gehad. Hierin komen ook ervaringsdeskundigen aan het woord. Zij krijgen een kleine vergoeding. 

€140.000 extra

In eerste instantie wilden CDA en de andere indienende partijen het benodigde geld (€70.000 per jaar) voor extra ondersteuning van middeninkomens uit het potje voor de klankbordgroep halen, maar tijdens een schorsing werd dinsdagavond besloten dat het bedrag voor de klankbordgroep gehandhaafd kon blijven en dat het bedrag voor de (lagere) middeninkomens er apart bij kon worden gezet. Dat betekent dat er door het aangepaste voorstel van CDA, Wij. Rijswijk, BVR, Rijswijks-Belang en PG&R €70.000 extra in 2023 en in 2024, dus €140.000 in totaal, naar het plan voor Armoedebestrijding gaat dan in het oorspronkelijke raadsvoorstel aangegeven was. Hoe dit geld precies besteed wordt, moet nader worden bepaald.

Steun

Het amendement voor meer steun aan de middeninkomens in Rijswijk werd aangenomen door bijna alle partijen. Geleijnse: “We zijn erg blij met de steun van vele fracties en de positieve houding van wethouder Van Malsen. Het is nu aan het college om hiermee aan de slag te gaan.”
VVD en GroenLinks steunden het voorstel van CDA niet. GroenLinks gaf aan dat het amendement “te veel invult voor het college”. VVD vond ook dat de raad er teveel mee “op de stoel van het college” ging zitten.

Unaniem aangenomen

Het raadsvoorstel Armoedebestrijding+ werd wél unaniem aangenomen. Dat gold ook voor een amendement van VVD, D66, Wij.Rijswijk en Rijswijks-Belang voor een toetsingskader voor de klankbordgroep, om er onder andere op toe te zien dat de subsidie die naar de klankbordgroep gaat wel zorgvuldig wordt uitgegeven - dus dat de klankbordgroep ook echt iets gaat opleveren voor inwoners.