Deze archeologische ontdekking op WarmtelinQ werkterrein verbaast experts

Historie
Werklui doen een oppervlakkige inventarisatie van de gevonden sporen.
Werklui doen een oppervlakkige inventarisatie van de gevonden sporen. (Foto: Warmtelinq)

Tijdens de lopende werkzaamheden van WarmtelinQ aan de Van Vredenburchweg hebben archeologen een opmerkelijke vondst gedaan: twee vuurstenen uit de steentijd. Deze ontdekking is bijzonder, gezien de zeldzaamheid van steentijdvindplaatsen in onze regio.

Archeologisch onderzoek naar de steentijd vergt een speciale aanpak, legt Michiel Kruijthof van Antea Group uit. De grondmonsters, verzameld in vakjes van 1 bij 1 meter, moeten minutieus worden doorzocht, wat zowel tijd als menskracht vergt.

Jori Colijn, projectleider bij Antea Group, is verrast door de vondst: “Hoewel ons vooronderzoek sporen uit de ijzertijd aan het licht bracht, waren we niet voorbereid op een steentijdvindplaats. Deze ontdekking benadrukt het belang van zorgvuldig onderzoek bij dergelijke projecten.” Jules Liebregts van WarmtelinQ wijst erop dat archeologische ontdekkingen niet altijd bij vooronderzoek worden gevonden. Ondanks grondig bodemonderzoek voorafgaand aan de werkzaamheden, werden de vuurstenen pas recentelijk ontdekt tijdens graafwerkzaamheden. “Dat was op 9 februari, waarna ons werk is stilgelegd. Dat vinden we vervelend, maar is ook bijzonder om mee te maken”, aldus Liebregts.


Een vondst uit de Steentijd. - Warmtelinq

Interessant is de beslissing om de grondmonsters elders te zeven in plaats van ter plaatse. Dit besluit, genomen in overleg met de gemeente Rijswijk en WarmtelinQ, maakt het mogelijk om tegelijkertijd door te gaan met de aanleg van de warmteleiding, terwijl het archeologisch onderzoek voortgezet wordt. De komende weken zullen archeologen de monsters zorgvuldig onderzoeken, waarna naar verwachting het werkterrein weer vrijgegeven wordt voor verdere werkzaamheden.