Onderhoud Hoornbrug op haar na gereed

Nieuws
Wethouder Armand van de Laar(r) geeft het boek '850 jaar Hoornbrug' aan Frederik Zevenbergen(m) en Bert Jan Hemmen(l).
Wethouder Armand van de Laar(r) geeft het boek '850 jaar Hoornbrug' aan Frederik Zevenbergen(m) en Bert Jan Hemmen(l). (Foto: Robert Heijdemann )

Na zes weken hard werken is het onderhoud aan de Hoornbrug bijna voltooid. De brug is alweer volop in gebruik, wat het einde betekent van alle overlast voor de omwonenden en het weg- en vaarverkeer. De Hoornbrug kan er weer zo’n twaalf jaar tegen. 

Door: Robert Heijdemann

Een goede reden dus voor een informeel feestje op deze maandagmiddag met bewoners en andere betrokkenen aan de voet van de brug. Het leuke, tijdelijke voetgangerspontje is inmiddels weer verdwenen. “We hebben 15.537 mensen overgezet”, vertelt Frederik Zevenbergen, gedeputeerde van de provincie Zuid Holland. “Zelfs scootmobielen gingen moeiteloos mee. Het was een groot succes”.

Geen nat pak halen

“Een brug lijkt zo simpel. Het water oversteken zonder een nat pak te halen. Alleen als de brug er een tijdje uitligt, merk je hoe vaak je hem nodig hebt. Voor werk, school, boodschappen”, ging de gedeputeerde verder. En over de lange periode van de stremming zegt hij: “De brug zit vol techniek. De installaties om de brug veilig te openen en te sluiten zijn volledig vervangen. Voordat er een schip onderdoor mag, moet een brug wel honderd keer open en dicht zijn gegaan. Er kan zich, en dat hebben we in Rijswijk gezien, wel eens een storing voordoen.”

Mooi brugwachtershuisje

De Hoornbrug is nu weer beschikbaar voor het wegverkeer. De aannemer, Dura Vermeer, is nog bezig met betonreparaties en het laatste schilderwerk. Nog een paar jaar uitstellen van het werk was niet ter discussie. “Bij verder uitstellen kom je aan de veiligheid van de brug. Aan deze betrouwbare brug hebben we weer jaren plezier,” aldus Bert Jan Hemmen van Dura Vermeer. Aan het werk ging een lange tijd van voorbereiding vooraf. “Al in begin 2021 begonnen we met het ontwerp, het plannen maken en de uitvoering. Het werk aan de brug duurde negen weken. Zo kort als mogelijk om de hinder te beperken”. De Rijswijkse wethouder Armand van de Laar: “De Hoornbrug heeft een grote verbindende functie tussen de bewoners in de wijken. De provincie heeft met Dura Vermeer en alle andere betrokkenen goed werk geleverd”.


Feest voor alle betrokkenen aan de voet van de Hoornbrug- Robert Heidemann

Jubileumboek

Tijdens de officiële plechtigheden overhandigde Van der Laar het eerste exemplaar van het boek “850 Jaar Hoornbrug” aan gedeputeerde Frederik Zevenbergen en aannemer Bert Jan Hemmen. Het boek is geschreven door conservator Arjan Kwakernaak van Museum Rijswijk. In dit museum in de Herenstraat is het boek ook te koop.